Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад Навчально-наукового інституту менеджменету та психології

«Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» оголошує конкурс на заміщення вакантних та тимчасово зайнятих посад Навчально-наукового інституту менеджменту та психології:

- завідувача кафедри: економіки, підприємництва та менеджменту – 1 посада;психології та особистісного розвитку – 1 посада; публічного управління і проектного менеджменту – 1 посада.

 

Вимоги до кандидата на посаду завідувача кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи ‑ не менше 5 років;

 

професора кафедри: економіки, підприємництва та менеджменту – 0,5 одиниці; психології та особистісного розвитку – 1 посада; педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти  – 1 посада; публічного управління і проектного менеджменту – 2 посади, 2 посади по 0,5.

Вимоги до кандидатів на посади професора кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь доктора (кандидата) наук та вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю кафедри. Має стаж науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти – не менше 5 років, є автором підручників, навчально-методичних посібників,

 

доцента кафедри: економіки, підприємництва та менеджменту – 1,75 одиниці; психології та особистісного розвитку– 1 посада; публічного управління і проектного менеджменту – 2 посади по 0,5.

Вимоги до кандидатів на посади доцентів кафедр: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь кандидата (доктора) наук, як правило вчене звання доцента або старшого наукового співробітника відповідно до профілю кафедри. Має стаж науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти – не менше 3 років;

 

- старшого викладача кафедри: психології та особистісного розвитку– 0,5 1 посади; публічного управління і проектного менеджменту – 1 посада.

 

Вимоги до кандидатів на посади старшого викладача кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь кандидата наук або доктора філософії або кваліфікацію магістра (спеціаліста) за профілем кафедри.

 

Для участі в конкурсі необхідно надати:

- заяву про участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію;

- ксерокопію першої та другої сторінки паспорта громадянина України;

- копії дипломів про вищу освіту (другий рівень разом з додатками), дипломів та атестатів про науковий ступінь та вчене звання;

- копії документів про підвищення кваліфікації, стажування тощо;

- список наукових публікацій, оформлений відповідно до вимог ВАК (бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.);

- довідку про проходження  попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;

- довідка про проходження флюорографічного огляду.

 

Університет житлом не забезпечує.

 

Заяви та документи приймаються Конкурсною комісією за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а (корпус 2, відділ роботи з персоналом, кімната 422-423 з 9.00 до 16.00 год.), протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення.

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за телефонами: (044) 481-38-37 та (044) 481-38-10 + внутрішній 827.

Документи, що не відповідають вимогам, прийматися до розгляду Конкурсною комісією не будуть.