РОЗПОЧАТО ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА ПРОГРАМУ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА!

 

МОЛОДИМ, КРЕАТИВНИМ, АКТИВНИМ ТА НАПОЛЕГЛИВИМ ДОСЛІДНИКАМ ТА НАУКОВЦЯМ!!

 РОЗПОЧАТО ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА ПРОГРАМУ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА!

 

Програми імені Фулбрайта, спонсовано урядом США та адміністровано Інститутом Міжнародної Освіти (IIE), посідають чільне місце у системі міжнародної освіти. Узасаднені ідеєю взаємодії та взаєморозуміння й уґрунтовані на пізнанні та повазі до розмаїтого світу, вони успішно діють з 1946 року, нині – більш аніж у 160 країнах світу. За час існування Програм в Україні – з 1992 року – понад 1100 українців навчалися, стажувалися, проводили дослідження у США; більше ніж 750 американців викладали в українських вищих навчальних закладах і займались науковою працею.

Розпочатий набір на Програму Fulbright Visiting Scholar Program!!! (https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/)

Термін подання документів – 15 жовтня 2021 року.

За програмою передбачено проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких інституціях США на період від трьох до дев’яти місяців.

Участь у Програмі – це можливість набути цінний досвід, зітканий з десятків, сотень різних напрацювань й досягнень, удоступнених в американському науковому середовищі; досвід, що базований на живому спілкуванні «від людини до людини» й дискусійному обміні думками; досвід, що спонукає не тільки робити порівняння й ініціювати зміни  у власних інституціях/сферах діяльності/дотичних галузях, але й стати їх активними учасниками; досвід, що уможливлює вихід поза межі локального інтелектуального простору через багатоактне спілкування й працю над спільними проєктами з науковцями й інституціями США, рівно ж як і інших країн світу.

Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни.

Кваліфікаційні вимоги. У конкурсі можуть брати участь:

 • кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук;
 • дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше семи років, з наявними публікаціями (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) наукових фахових виданнях;
 • діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства та музейної справи, журналісти та громадські діячі – з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше семи років, значними професійними досягненнями, науковим доробком в обраній галузі дослідження (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових наукових виданнях.

Загальні вимоги до кандидатів:

 • мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу;
 • вільно володіти англійською мовою на рівні, достатньому для професійного спілкування в англомовному науковому середовищі;
 • повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.

*Не можуть брати участь у конкурсі працівники (та їх найближчі родичі: чоловіки/дружини, діти, сестри, брати, батьки тощо) Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та урядових агенцій США, що входять до дипломатичної місії США в Україні; Програми імені Фулбрайта в Україні та інших організацій, програм навчання та обмінів, що фінансовані Державним Департаментом США. Ця заборона втрачає чинність через рік після завершення строку служби або роботи за контрактом у зазначених установах та організаціях.

*Не можуть брати участь у конкурсі громадяни України, які постійно проживають на території США впродовж 5 років; ті, хто мають дозвіл на постійне проживання в США; студенти, які навчаються в американських університетах на час проведення конкурсу.

*Ті, хто раніше отримували візу категорії J-1 та J-2, можуть подаватись на Програму не раніше 2-х років після повернення в Україну. Ця вимога не стосується певних учасників програм обмінів категорії J-1, на яких не поширюється правило дворічного перебування в країні свого проживання, наприклад, програми Summer Work and Travel (див. коментар до візи).

*Ті, хто проживали за кордоном п’ять років поспіль упродовж шестирічного періоду, що передує даті подання заявки. У такому разі тривалість перебування, що становить дев’ять місяців і більше протягом календарного року, вважається повним роком за кордоном.

Умови гранту:

Тривалість гранту – 3-9 місяців. Категорія гранту, що відкрита для учасників з України – Research. Програма не передбачає здобуття наукового ступеня.

Учасники Програми отримують:

 • щомісячну стипендію;
 • додаткові кошти для придбання професійної літератури;
 • медичне страхування;
 • квиток в обидва боки.

Комплект документів для участі у конкурсі (усі документи англійською мовою!):

УВАЖНО прочитайте Інструкції до заповнення анкети (https://apply.iie.org/fulbright/instructions/FFC_3-Ukraine-Application-Instructions.pdf);

 • опис проєкту наукових досліджень обсягом не більше 5-ти сторінок, 3.500 слів; поданий/завантажений у відповідну секцію онлайнової анкети;
 • бібліографія до наукового проекту обсягом 1-3 сторінки, завантажена в онлайнову анкету;
 • curriculum vitae, уміщений у відповідну секцію онлайнової анкети; обов’язковим додатком до CV є список наукових публікацій;
 • три рекомендаційні листи; зареєстровані згідно інструкцій рекомендодавці (секція «Register Recommenders») виповнюють відповідні онлайн форми рекомендаційних листів англійською мовою. Відповідальністю апліката є попіклуватись про вчасне подання рекомендацій до 15 жовтня 2021 року.
 • лист-запрошення з американської інституції (за наявності, не є обов’язковим документом, але бажаним);
 • обов’язкова додаткова форма: Згода на обробку персональних даних (https://fulbright.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/permission.pdf) (заповнену й надруковану, з датою заповнення й засвідчену особистим підписом, у двох примірниках надіслати поштою на адресу Офісу Програми імені Фулбрайта - вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904, Київ 01001).

Відсутність будь-якого із вище перелічених документів, за винятком листа-запрошення, унеможливить участь у конкурсі.

Документи, що прописані в анкеті, але подання яких не є у переліку обов’язкових: English Language Proficiency; Financial Support/Budget; Letter of Support From Home Institution.

Критерії відбору кандидатів на участь у Програмі:

 • наукові досягнення й напрацювання;
 • послідовність наукових намагань, зв’язок попередньо набутого досвіду з цілями й завданнями заявленим на конкурс проєктом дослідження;
 • добре розроблений план проведення наукового дослідження з чітким обґрунтуванням важливості його реалізації для українських, рівно ж як і американських, інституцій, та відповідної галузі у цілому;
 • переконливо продемонстрований потенціал до співпраці з американськими та українськими колегами;
 • готовність до ініціювання й упровадження нових курсів/проєктів/програм з дотичної спеціалізації/фаху, поширення й популяризація отриманих результатів проведеного дослідження по поверненні в Україну.

Конкурсний відбір здійснюється в Україні й передбачає наступні етапи:

 • перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності заявників вимогам конкурсу (жовтень 2021)
 • рецензування робіт американськими й українськими фахівцями та визначення півфіналістів (листопад 2021)
 • співбесіда англійською мовою з півфіналістами; визначення рекомендованих кандидатів на участь у Програмі американо-українською комісією (грудень 2021).
 • затвердження стипендіатів Програми й поінформування про їх статус (травень 2022)

Програма не надає жодних пояснень аплікантам, якщо ті не обрані до напівфіналу, чи півфіналістам, яких не рекомендовано до участі у Програмі.

Рішення щодо надання гранту ухвалює Наглядова рада науковців імені Фулбрайта (США). Рада з міжнародних обмінів науковців затверджує університети або науково-дослідні інституції відповідно до наукових цілей.

Офіс Програми імені Фулбрайта відшкодовує півфіналістам витрати на проїзд та перебування у Києві під час співбесіди; надає візову підтримку стипендіатам й членам родини (чоловік/дружина/діти віком до 21 року неодружені), якщо ті супроводжуватимуть стипендіата у час його перебування у США у рамках Програми.

Термін подання документів – 15 жовтня 2021 року.

До 23:59 подати онлайнову анкету, а також всі вищеперелічені додатки до конкурсної заявки, включно з рекомендаційними листами. Обов’язкову додаткову форму – Згоду на обробку персональних даних – надіслати звичайною поштою на адресу Офісу Програми не пізніше 15 жовтня 2021 року.