ТЕМАТИЧНІ ВИПУСКИ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України спільно з Видавничим домом «Гельветика» з метою популяризації впровадження євроінтеграційної тематики у наукові дослідження з різних наук вчених, ЗВО та наукових установ України реалізовують проєкт «Тематичні випуски наукових журналів України з питань європейської інтеграції».

Відповідно до листа Директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 р. № 2/345-22 «Про видання спеціальних випусків наукових фахових видань присвячених тематиці європейської інтеграції України» інформуємо Вас, що у межах проєкту передбачено створення спеціальних випусків наукових фахових видань,присвячених тематиці європейської інтеграції України із таких  галузей знань та спеціальностей:

• Освіта та педагогіка. Соціальна робота

• Культура і мистецтво

• Історія та археологія

• Філософія

• Філологія

• Політологія

• Економіка. Управління та адміністрування. Сфера обслуговування.

Міжнародні економічні відносини

• Психологія

• Журналістика

• Право. Правоохоронна діяльність. Міжнародне право

• Публічне управління та адміністрування

Публікація статей у наукових журналах проєкту буде безкоштовною для авторів статей, усі витрати, пов’язані з виданням тематичних випусків в рамках проєкту будуть покриті за рахунок видавничого дому «Гельветика». Прийняття та рецензування наукових статей триває з 16 липня до 15 вересня 2022 року, видання випусків відбудеться з 16 вересня до 15 листопада 2022 року, подальша презентація випусків - з 16 листопада до 15 грудня 2022 року.

Цільовою аудиторією проєкту є науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі охочі, хто цікавиться питаннями європейської інтеграції.

Деталі за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/yevropejska-integraciyi-naukovih-doslidzhen

ЗВО та наукові установи засновники журналів: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний авіаційний університет; Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Херсонський державний університет; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського; Ужгородський національний університет; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського; Запорізький національний університет; Київський регіональний центр Національної академії правових наук України; Університет митної справи та фінансів; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.