У спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.010 відбудеться захист дисертації ДЕНИСОВОЇ АНАСТАСІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ

У спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.010 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки» ДЕНИСОВОЇ  АНАСТАСІЇ  ВОЛОДИМИРІВНИ

Тема дисертації  - «Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти»

Захист дисертації  відбудеться

15 лютого 2022 року об 11.00 год. 

у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.010:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Рябова Зоя Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Офіційні опоненти:

  • Братко Марія Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, директор Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка;
  • Кравченко Ганна Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.

Рецензенти:

  • Сергеєва Лариса Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Махиня Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».