У спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.012 відбудеться захист дисертації ДОКТОРОВИЧ ВАЛЕРІЇ МИКОЛАЇВНИ

У спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.012 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки» ДОКТОРОВИЧ ВАЛЕРІЇ МИКОЛАЇВНИ

Тема дисертації  - «Управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти».

Захист дисертації  відбудеться

15 лютого 2022 року о 14.00 год. 

у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.012:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Романова Ганна Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Артюшина Марина Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
  • Братко Марія Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, директор Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка.

Рецензенти:

  • Рябова Зоя Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Рожнова Тетяна Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент,  директор  Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».