УКРАЇНСЬКА ШКОЛА АРХЕТИПІКИ ЗАПРОШУЄ

П’ятнадцятий міжнародний теоретико-методологічний семінар / Дванадцятий міжнародний конкурс молодих науковців на тему: «Архетипіка і публічне управління: система та механізми повоєнного миру й безпеки в умовах постмодерного світу»  

Шановні колеги!

Українська школа архетипіки та Паризький центр досліджень сучасності і повсякденності запрошують освітян і науковців до участі у щорічних заходах УША – ХV Міжнародному теоретико-методологічному семінарі пам’яті Олега Амосова та ХІІ Міжнародному конкурсі молодих науковців пам’яті Ольги Балакірєвої за спільною темою: «Архетипіка і публічне управління: система та механізми повоєнного миру й безпеки в умовах постмодерного світу».

Співорганізатори щорічних заходів УША:

  • Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
  • Університет менеджменту освіти НАПН України
  • Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
  • ГО Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка
  • ГО Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління
  • Видавничий дім «Наукові перспективи».

 

Мета заходу: об’єднати на засадах юнгіанства міждисциплінарні зусилля представників соціально-гуманітарного знання навколо вирішення теоретичних і практичних проблем безпеки України, Європи і Світу.

Дата проведення: 10 жовтня 2023 – 26 липня 2024 (включно з інноваційними елементами програми).

Дата титульних заходів УША – XV-ТМС-2024 і XІІ-МКМН – 26 червня 2024. Місце проведення титульних заходів УША – ТМС-2024: Київ, Україна – Париж, Франція онлайн.

Робочі мови: українська, французька.

Реєстраційний внесок: відсутній.

Програмні рамки наукового форуму 2024 року визначатиме проблематика публічного управління та місцевого самоврядування, вирішення якої здійснюватиметься за методологією юнгіанства та в контексті тенденцій розвитку системи та механізмів безпеки України, Європи і Світу. 

 

Новації цьогорічних заходів УША.

Організатори щорічних заходів, в контексті інституційного розвитку наукової школи, розосередили елементи програми на період з жовтня 2023 по липень 2024 років, включивши до змісту такі нові елементи, як:

  • проєктна онлайн-дискусія учасників школи на актуальну тему: «Повоєнна європейська система безпеки за умов постмодерного світу (технологія, дискусія та висновки)» з публікацією її результатів у фаховому виданні «Український соціум. 2023. № 4» (https://ukr-socium.org.ua/uk/archives/4-87-2023/).
  • щомісячний освітній компонент з підвищення кваліфікації з метою популяризації результатів досліджень представників УША, що здійснюється спільно з Університетом менеджменту освіти НАПН України.

Серед тем освітнього компоненту вже відбулися і заплановані наступні:

«Коеволюція, російсько-українська війна й Українське диво» (Е. Афонін, 10.10.2023, https://youtu.be/0GkgXClYztc);

ü «Природа та еволюція феномена авторитету від античності до постмодерної сучасності» (Т. Новаченко, 17.11.2023, https://youtu.be/HxIAdixsOJg);

ü «Глобальне громадянське суспільство сутність, генеза та вплив на державну політику України» (Т. Бєльська, 22.12.2023, https://youtu.be/2A_ch9_ZIhk);

ü «Соцієтальна динаміка травми: чи робить сильнішим те, що не вбиває?» (О. Суший, 19.01.2024, https://www.youtube.com/watch?v=2m-6upYVX_g);

ü «Перемога України в російсько-українській війні: соцієтальний (психосоціальний) вимір» (Е. Афонін, А. Мартинов, 30.01.2024, https://youtu.be/p5kZ6qW1rWY);

ü «Порядок із хаосу або установча місія насилля» з послідовним франко-українським перекладом (М. Маффесолі, 23.02.2024, http://www.graf21.org.ua/usarch20240223/);

ü «Конвергентна інтерактивна комунікація: природа, виклики та загрози для публічного управління» (М. Лашкіна, 13.03.2024, http://www.graf21.org.ua/usarch20240313/);

ü «Інноваційна природа економіки сучасного – постмодерного суспільства та її сталий розвиток» (В. Омельяненко, 12.04.2024, http://www.graf21.org.ua/usarch20240412/);

ü «Конструювання авторитету лідера з огляду на його постмодерну природу» (Т. Новаченко, 10.05.2024, http://www.graf21.org.ua/usarch20240510/).

  • Науково-пізнавальна 12-денна екскурсія на острови Греції, яка відбудеться у 2-3 декаді липня місяці з логістикою під’їзду до місця збору (Салоніки): учасники з Європейських країн – літаком до аеропорту Салоніки; учасники з України – автобусом від міста Ужгород. Програму, що включатиме не менше 6 днів перебування на воді, буде надіслано додатково. Орієнтовна вартість туру з проїздом, страховкою та екскурсіями – 650 євро на одного учасника.

Традиційно в межах щорічних заходів УША відбудеться також ХІІ-МКМН-2024 – ХІІ Міжнародний конкурс молодих науковців пам’яті Ольги Балакірєвої на ту ж тему, що й тема ХV-ТМС-2024 пам’яті Олега Амосова: «Архетипіка і публічне управління: система та механізми повоєнного миру й безпеки в умовах постмодерного світу».

До участі в конкурсі запрошуються бакалаври і магістранти (для яких участь наукових керівників обов’язкова), аспіранти, PhD і кандидати наук віком до 35 років з усіх освітніх та науково-освітніх спеціальностей.

Міжнародна конкурсна комісія експертів з Польщі, США, України визначить найкращі роботи конкурсантів, які будуть відзначені заохочувальними грошовими преміями: 1 премія – 200 євро 2 премія – 150 євро 3 премія – 100 євро.

Детально в інформаційному листі.