В УМО ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ЕСЕ «СВІТ БУДЕ ІНШИМ. КИМ Я СЕБЕ БАЧУ В НОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ»

Кафедра психології управління та Центр психологічного консультування «ДІАЛОГ» Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошує конкурс есе,«СВІТ БУДЕ ІНШИМ. КИМ Я СЕБЕ БАЧУ В НОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ», що приурочено до Дня психологічного здоров'я.

До участі у конкурсі есе запршуються викладачі, психологи, соціальні педагоги, слухачі, курсів підвищення кваліфікації, аспіранти. Мова – українська. 

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

Метою конкурсу є формування у освітянвіри у найкраще майбутнє своєї країни, здійснення моделювання та проєктування новітніх стратегій оновлення освітнього процесу у повоєнний час, розвиток технологій збереження, підтримки й відновлення психічного, духовного, соціального здоров’я.

Конкурс спрямований на реалізацію наступних завдань:

ü  формування стратегії здорового способу життя у майбутньому;

ü  формування ставлення та готовності до розвитку;

ü  реалізація професійних планів на подолання викликів сьогодення;

ü  виявлення зацікавленості у освітян до моделювання та проєктування як життєвих, так і професійних навичок майбутнього, що сприятимуть розвитку психологічного, духовного та соціального здоров’я під час перебудови нашої країни у повоєнний час;

ü  формування здоров’язберігаючої компетентності в особистісному та професійному житті учасників освітнього процесу;

ü  підвищення мотивації до здоров’язберігаючої поведінки;

ü  виявлення актуальних специфічних тенденцій професійного розвитку для українців та резервних можливостей відновлення;

ü  виявлення практичних порад щодо збереження здоров’я та енергії на робочому місці; цікавих тем з підтримки дітей і їхніх батьків у повоєнний час.

Конкурс есе сприяє формуванню у освітян інноваційного ставлення до професійного розвитку особистості в новій реальності. 

ВИМОГИ ДО ЕСЕ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ НА КОНКУРС

Під есе розуміється прозовий твір вільної композиції, що передбачає виділення вступу, основної частини та висновків та передбачає виклад інформації, вражень та міркувань автора на тему Конкурсу.

Есе готується учасниками із залученням різних матеріалів. Обсяг есе становить до 4 сторінок. При оформленні есе можливе та дозволяється використання ілюстративного матеріалу.

Дедлайн: 20 квітня 2023 року.

Авторів найкращих робіт буде відзначено Дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня та відповідними сертифікатами, а їхні роботи опубліковано на сайті кафедри психології управління Центрі психологічного консультування  «ДІАЛОГ» ЦІПО.

У разі перемоги найкращі есе будуть відправлені на Всеукраїнський конкурс есе для освітян.

Вимоги до есе. Робота конкурсу есе подається в електронному вигляді у форматі Word. На першій сторінці представленої роботи оформляється титульний лист з даними про учасника Конкурсу (прізвище та ім’я автора; назву навчального закладу; регіон; місце проживання; посада), на другій сторінці розміщується назва та текст есе, на наступних сторінках за бажанням міститься ілюстративний матеріал.

Рекомендований обсяг есе: до 4 стор. А4, 12 кегль, інтервал 1, шрифт Time New Romans. 

Критерії оцінювання: оригінальність, креативність, новаторство, логічність та послідовність думки. Дотримання стилістичних та пунктуаційних правил.

Довідкова інформація: (044)481-38-57; (067) 9572510; moskalla@ukr.net

Москальова Алла Степанівна

Очікуємо на співпрацю. Оргкомітет бажає учасникам конкурсу успіху!