Відбудеться фаховий науковий семінар на базі кафедри психології управління

03 грудня 2021 р. об 11.00

на базі кафедри психології управління (к. 3.7) Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбудеться фаховий науковий семінар в online-режимі
за покликанням:
https://meet.google.com/oqg-aiiw-jei

Рішенням Вченої ради ДЗВО «УМО» від 17.11.2021 р. (протокол № 11) і наказом ректора № 01-01/706 від 18.11.2021 р. кафедру психології управління визначено структурними підрозділами, де проводиться попередня експертиза дисертації аспіранта 2017 року набору за спеціальністю 053 Психологія ТАНАСІЙЧУКА Володимира Івановича за темою «Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб» поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 053 – «Психологія».

Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету Балахтар Валентина Візіторівна.

Голова фахового семінару -  доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Бондарчук Олена Іванівна.

Секретар -  кандидат психологічних наук, доцент,доцент кафедри психології управління Пінчук Наталія Іванівна.

Рецензенти дисертаційної роботи:

Брюховецька Олександра Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Москальова Алла Степанівна – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

До участі у фаховому науковому семінарі запрошені:

  • Ануфрієва О. Л. - к.пед.н., доцент, завідувач аспірантури та докторантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Лушин П. В. - д.психол.н., професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Чаусова Т. В. - к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Онопрієнко-Капустіна Н. В. - к.психол.н., голова комісії з питань сім’ї, молодіжної політики та спорту і туризму Київської обласної ради;
  • Базиленко АК. - к.психол.н., доцент, завідувач кафедри соціальної роботи і педагогіки Інституту соціальних технологій університету «Україна».

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у роботі фахового наукового семінару.