ВІДБУДЕТЬСЯ ФАХОВИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР НА КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ННІМП

10 листопада о 14-00

на кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології

відбудеться фаховий науковий семінар

 

Рішенням Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України від 20.10.2021 року протокол № 8 (наказ № 01-01/662 від 5.11.2021) кафедру педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти визначено структурним підрозділом, де проводиться попередня експертиза дисертації здобувачки 2017 року набору за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» Дмитрук Зої Анатоліївни на тему: «Управління процесом позиціонування закладу загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

Головуючим обрано завідувачку кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, доктора педагогічних наук, доцента Сіданіч Ірину Леонідівну.

Секретарем призначено методиста кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Юрченко Оксану Петрівну.

До участі у фаховому науковому семінарі запрошені:

  • Рябова Зоя Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту освіти та права,
  • Лончак Олександр Анатолійович, директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації;
  • Гуцалюк Сергій Борисович, начальник Регіонального південного відділення Українського інституту національної пам’яті;
  • Голопотелюк Олександр Олександрович, голова ГО «Veterans HAB Odesa», заступник голови Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при Одеській обласній державній адміністрації;
  • Тимофєєв Валерій Якович, голова ГО «Білгород-Дністровська організація ветеранів України», один із співавторів Освітньої регіональної програми організації та проведення підвищення кваліфікації фахівців національно-патріотичного виховання (педагогічних працівників, громадських діячів, волонтерів) в Одеській обласній школі виховників джур;
  • Дешко Валентина Олегівна, директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Южненської міської ради Одеської області;
  • Гриньова Марія Володимирівна, методист КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;
  • Назо Юліана Олександрівна, голова ГО «Молодіжна рада Одеської області».

Рецензенти дисертаційної роботи:

  • Сіданіч Ірина Леонідівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти,
  • Рябова Зоя Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту освіти та права.

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у роботі фахового наукового семінару онлайн на платформі Google Meet за посиланням: https://meet.google.com/inm-nete-chv