ВІДБУДЕТЬСЯ ФАХОВИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР НА КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ННІМП

30 грудня 2021 о 14-00

Рішенням Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України від 21.12.2021 року протокол № 10 кафедру педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти визначено структурним підрозділом, де проводиться попередня експертиза дисертації здобувачки 2017 року набору за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» Котелевец Катерини Вячеславівни на тему: «Адаптивне управління формуванням основ цифрової компетентності учнів початкової школи», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація – теорія і методика управління освітою.

Головуючим обрано завідувачку кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, доктора педагогічних наук, доцента Сіданіч Ірину Леонідівну.

Секретарем призначено методиста кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Юрченко Оксану Петрівну.

До участі у фаховому науковому семінарі запрошені науково-педагогічні працівники за профілем дисертаційного дослідження

Рецензенти дисертаційної роботи:

Приходькіна Наталія Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП УМО;

Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП УМО, завідувачка аспірантури УМО.

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у роботі фахового наукового семінару online за покликанням: https://us02web.zoom.us/j/89184365550?pwd=U1BZSnQrM0ZaNW40bVlndWZPbkpFUT09