ВІДБУДЕТЬСЯ ФАХОВИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ»

08 травня 2024 року о 16-00 на кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбудеться фаховий науковий семінар

З метою надання висновку про наукову новизну, теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження Короід Тетяни Вікторівни на тему: «Управління розвитком творчого потенціалу вчителів української мови і літератури в умовах неформальної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», (науковий керівник - професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Анатоліївна МАХИНЯ)

Головуючим обрано завідувачку кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, доктора педагогічних наук, доцента КРАВЧЕНКО Ганну Юріївну.

Секретарем призначено професора кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, доктора педагогічних наук, професора ПРИХОДЬКІНУ Наталію Олексіївну.

До участі у фаховому науковому семінарі запрошені :

РЯБОВА Зоя Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

КУЧЕРЕНКО Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,

Рецензенти дисертаційної роботи:

ДУБІНІНА Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПРОСІНА Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачки кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у роботі фахового наукового семінару онлайн на платформі ZOOM за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/81185241229?pwd=dEZiaGlZN2RJVTc0b0hGNlVTdXlpdz09

Meeting ID 811 8524 1229

Passcode 028495