Відбудеться захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії ГОМОЛЬСЬКОЇ ЛІЛІЇ ПЕТРІВНИ

 

У спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю - 053 «Психологія».

Тема дисертації  – «Соціально-психологічні особливості впливу бренд-комунікацій на споживчу поведінку студентської молоді»

Захист дисертації  відбудеться 03 вересня2021 року об 11.00 год.  

у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.007:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Лушин Павло Володимирович - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Сердюк Людмила Захарівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторією психології особистості імені П. Р. Чамати Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України;
  • Кононенко Оксана Іванівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Рецензенти:

  • Бондарчук Олена Іванівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;
  • Брюховецька Олександра Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.