Відбудеться захист дисертації ДМИТРУК ЗОЇ АНАТОЛІЇВНИ

У спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.011 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки».

Тема дисертації –  «Управління процесом позиціонування закладу загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг».

Захист дисертації  відбудеться

27 січня 2022 року о 14.30 год. 

у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.011:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Сорочан Тамара Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Луценко Григорій Васильович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;
  • Почуєва Ольга Олексіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семен Кузнеця.

 

Рецензенти:

  • Рябова Зоя Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
  • Сіданіч Ірина Леонідівна - доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».