Відбудеться захист дисертації САНДРАЧУКА ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРОВИЧА

У спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.009 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 28 «Публічне управління та адміністрування», за спеціальністю – 281 «Публічне управління та адміністрування».

Тема дисертації – «Розвиток адміністративної юстиції в системі публічної влади»

Захист дисертації  відбудеться

09 грудня  2021 року об 11.00 год.  

у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

До засідання спеціалізованої ради можна приєднатися за посиланням:
https://zoom.us/j/94748189270?pwd=NVNtRCtzZUk4NlBXQ0xCSWZOUDlzdz09
Идентифікатор конференції: 947 4818 9270
Код доступу: 171105

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.009:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Євсюкова Оксана Володимирівна - доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Сиченко Віктор Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, ректор КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»;
  • Орлова Наталія Сергіївна - доктор наук з державного управління, професор, професора кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця

Рецензенти:

  • Карташов Євген Григорович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Ковтун Оксана Анатоліївна – кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».