Відбудеться захист дисертації ШКУРИ ГЕННАДІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА

У спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки».

Тема дисертації  - «Управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти»

Захист дисертації  відбудеться

27 січня 2022 року о 9.30 год. 

у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.013:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Романова Ганна Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Гриньова Марина Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;
  • Кравченко Ганна Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.

Рецензенти:

  • Сорочан Тамара Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Просіна Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих  Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».