Відбудеться захист дисертації СУПРУНА КОСТЯНТИНА В′ЯЧЕСЛАВОВИЧА

У спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.014 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 28 «Публічне управління та адміністрування», за спеціальністю – 281 «Публічне управління та адміністрування».

Тема дисертації – «Публічне управління інноваційним розвитком сфери зайнятості населення»

Захист дисертації  відбудеться

26 січня 2022 року об 11.00 год.  

у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.014:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Карташов Євген Григорович – доктор наук з доржавного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Офіційні опоненти:

  • Дубич Клавдія Василівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охорони здоров‘я та публічного Національного університету охорони здоров‘я імені П.Л.Шупика;
  • Кравченко Мілена Вячеславівна -– доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічної політики, Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Рецензенти:

  • Євсюкова Оксана Володимирівна - доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Ковтун Оксана Анатоліївна – кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».