Відбудеться захист дисертації ТЯГУР ЛЮБОМИРИ МИРОНІВНИ

У спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.016 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю – 053 «Психологія».

Тема дисертації  - «Психологічна безпека освітнього середовища як чинник самоактуалізації викладачів педагогічного коледжу»

Захист дисертації  відбудеться

10 лютого 2022 року о 10.00 год. 

 

у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.016:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Лушин Павло Володимирович - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Сняданко Ірина Ігорівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»;
  • Ткалич Маріанна Григорівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Рецензенти:

  • Чаусова Тетяна Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Брюховецька Олександра Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.