Відбудеться захист дисертації ЗВАРИЧ ГАННИ ВОЛОДИМИРІВНИ

У спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.008з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки».

Тема дисертації –  «Моніторинг якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти»

Захист дисертації  відбудеться

23 вересня2021 року о 10.00 год.  

у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.008:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Рябова Зоя Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Офіційні опоненти:

  • Луценко Григорій Васильович - доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;
  • Хлєбнікова Таліна Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри наукових основ управління Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  • Гладуш Віктор Антонович - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Махиня Тетяна Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти.