ВІДКРИТА ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ «КОНВЕРГЕНТНА ІНТЕРАКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ: ПРИРОДА, СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»

 

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА АРХЕТИПІКИ, УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Запрошують 13 березня 2024 року, 16:00-17.30, на відкриту гостьову лекцію

«КОНВЕРГЕНТНА ІНТЕРАКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ:

ПРИРОДА, СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ

ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ».

Лектор: Марія Лашкіна,  кандидат наук з державного управління, доцент кафедри реклами і зв’язків з громадськістю факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Модератор:Костянтин Ладуренко, незалежний дослідник Української школи архетипіки.

Технічна підтримка: Павло Мельник, незалежний дослідник Української школи архетипіки.

Це вже буде сьома відкрита гостьова лекція із серії публічних виступів представників Української школи архетипіки в контексті популяризації результатів досліджень УША, які заплановано провести протягом 2023-2024 навчального року. Ініціатива проведення відкритих гостьових лекцій належить УША, зокрема її лідеру Едуарду Афоніну – доктору соціологічних наук, професору, а також кафедрі публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології УМО, зокрема Ії Дегтярьовій – доктору наук з державного управління, професору.

Лекція орієнтована передусім на викладачів, магістрантів та аспірантів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Водночас вона буде корисною для наукових та науково-педагогічних працівників та загалом усіх, хто цікавиться питаннями розвитку Української держави, чинниками її перемоги у війні з російською федерацією та розкриття потенціалу повоєнної відбудови.

Під час лекції учасники розглянуть:

 • Ключові питання сучасного комунікативного простору. 
 • Актуальні проблеми та перспективи розвитку комунікацій в сучасному постмодерному суспільстві.
 • Ефективні технології та методи захисту суспільної свідомості від інформаційних впливів та маніпуляцій.

Пропонуємо ознайомитися з ключовими публікаціями Марії Лашкіної:

 • Лашкіна, М. (2014) Конвергентна інтерактивна комунікація // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I–IV рівнів акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. Львів : «Новий Світ-2000». С. 312. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.3627817
 • Лашкіна, М. (2014) Нетократія // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I–IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. Львів : «Новий Світ-2000». С. 436. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.3627817
 • Лашкіна, М. (2014) Медіакратія // Політологія: навч. енциклопедичний словник довідник для студ. ВНЗ I–IV рівнів акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. Львів : «Новий Світ-2000». С. 378. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.3627817
 • Лашкіна, М. (2017) Комунікативна складова конфлікту в сучасному світі: зародження архетипу самості (Das Selbst). Публічне урядування. № 3(8). Київ : ДП «Видавничий дім “Персонал”». С. 174–185. URL:

 http://journals.maup.com.ua/index.php/public-anagement/article/download/625/1057

 • Lashkina, M. H., Bielska T. V. (2020) Concepts of irrational and rational in the informational space of Ukraine: public-management aspect. Public management: collection. № 1 (21). Р. 42–56. URL: https://bit.ly/2XKkpyA 
 • Lashkina, M. H. (2023) Public Relations for government power: practices, trends, features of application in the information world // Contemparary International Relations: Topical Highlights of Theory and Practice: the Monograph / Ed. by Yu. Voloshyn, N. Vasylyshyna. Warsaw: RS Global Sp. z O.O. P. 313-324.

URL: https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/view/62/62/507-1 

 • Бєльська, Т. В., Лашкіна, М. Г. (2023) Міждисциплінарний дискурс фактору конвергенції сучасного постмодерного світу: відображення у публічному комунікативному просторі під час війни в Україні. Наукові перспективи. № 5(35). С. 16–31. URL: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-5(35).
 • Христокін, Г., Васильченко, В., Лашкіна, М. (2023) Концепт повороту в культурі та філософії ХХ–ХХІ ст.: методологічний та комунікативно-медіальний аспект Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Т. 1. № 49. URL: https://doi.org/10.24144/2663-6840.2023.1.(49) http://visnyk-philology.uzhnu.edu.ua/issue/view/17052

Захід відбудеться онлайн на платформі ZOOM:

http://www.graf21.org.ua/usarch20240313/

Бажаючі отримати сертифікат про підвищення кваліфікації від Української школи архетипіки і Паризького центру досліджень сучасності і повсякденності на 0,2 освітні кредити ЄКТС за підписом професорів М. Маффесолі й Е. Афоніна, мають зареєструватися до початку заходу за покликанням:

https://docs.google.com/forms/d/18s1wtBgub34FuL37zz0yGvicYKqWCdu6cmULaYQxBNI/edit