Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (онлайн)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
Криворізький національний університет
Комунальний Заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»Харківської обласної ради
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У чернівецькій ОБЛАСТІ
Громадська організація «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти» 

               

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Шановні колегині та колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (онлайн),  яка проводиться за ініціативи кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 17 листопада 2022 року.

Мета конференції: консолідація зусиль освітянської спільноти та роботодавців задля розв’язання актуальних завдань модернізації управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Напрями роботи конференції:

  1. Педагогічна логістика: сучасні тенденції та перспективи розвитку;
  2. Можливості освітньо-логістичних систем в освітньому процесі закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
  3.  Логістичні пріоритети для сталого розвитку педагогічних працівників: вимоги ринку праці та реалії системи освіти;
  4. Логістичне забезпечення цифрового потоку в освітньому середовищі закладу освіти;
  5. Сучасні стратегії підготовки педагога професійного навчання в умовах реформування системи освіти в Україні;
  6. Логістика безперервного професійного розвитку в умовах відкритої освіти.

Офіційна мова конференції: українська

Надіслані на конференцію матеріали будуть надруковані у збірнику тез конференції (додаток 2).

Адреса оргкомітету конференції: 04053, вул. Січових Стрільців 52-А, м. Київ, кафедра професійної і вищої освіти, корпус № 3 (Центральний інститут післядипломної освіти).

Контактні особи організаційного та програмного комітетів:

Модератори конференції Сергеєва Лариса Миколаївна (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України). Тел. +380962100991;

Микитюк Світлана Миколаївна (директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Чернівецькій області). Тел. +380660488454;

Ільїна Тетяна Володимирівна – секретар Програмного комітету (старший викладачкафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України). Тел. +380931356202;

Вишневська Світлана Андріївна – секретар Оргкомітету (методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Чернівецькій області). Тел. +380665471858.

Умови участі в конференції:

До 10 жовтня 2022 р. надіслати на e-mail: konf.logistik.kafedra.pvo@gmail.com  такі документи:

1. Заявку на участь в конференції (додаток 1) (важливо чітко зазначити електронну адресу, на яку Ви бажаєте отримати матеріали конференції, прізвище, ім’я, по-батькові, а також номер мобільного телефону для зворотного зв’язку. Назва файлу з заявкою – Shevchenko_zayava.

2. Матеріали для публікації тез згідно з вимогами (додаток 2). Назва файлу – прізвище автора або першого серед співавторів латиницею: Shevchenko_tezy.

3. Фінансові умови: Організаційний внесок 150 грн. (програма (PDF), збірник тез (PDF), сертифікат (PDF). Грошовий переказ сплачується на картку 4149 4993 8412 3368 Вишневська Світлана Андріївна з приміткою «оргвнесок».

Телефони для довідок: моб. +380931356202 Ільїна Тетяна Володимирівна (старший викладачкафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України), секретар Програмного комітету; моб. +380665471858 Вишневська Світлана Андріївна (методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Чернівецькій області) секретар Оргкомітету.

Примітка. Надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та перелік матеріалів, які цим листом надсилаються. Приклад: Шевченко В.В.: заявка, тези, квитанція.

Довідкова інформація для учасників конференції:

  1. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.
  2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити публікацію, якщо вона не відповідає вимогам або тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати.
  3. У зв’язку з можливими карантинними обмеженнями та воєнним станом на території України проведення конференції відбудеться у форматі онлайн.
  4. Матеріали конференції будуть розміщені на сайті Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Чернівецькій області

http://nmcpto.com.ua/vydavnycha-diialnist

   Автор відповідає за зміст статті, особисте авторство, правдивість фактів, цитат, власних імен, правильне цитування джерел та посилання на них.

Телефони для довідок: моб. +380931356202 Ільїна Тетяна Володимирівна (старший викладачкафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України), секретар Програмного комітету;

 Організатори щиро бажають усім майбутнім учасникам конференції  натхнення, цікавих зустрічей та корисного спілкування!

Додаток 1

Заявка

на участь у Всеукраїнській онлайн науково-практичній конференції

 «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід»

(м. Київ, 17 листопада 2022 року)

1.  

Прізвище, ім’я, по батькові

 

2

Місце роботи (повністю назва ЗО, установи)

 

3. 

Посада /
Науковий ступінь, вчене звання

 

4.

 Назва доповіді

 

5.

 Напрям роботи конференції:

 

6.

Варіант участі:

 (поставте позначку  «+»)

 

заочна участь

 

 

онлайн

    

 

виступити з доповіддю (до 10 хв)

 

 

взяти участь у обговоренні (до 5 хв)

 

 

Надрукувати тези

 

7.

   E-mail

 

8.

  Телефони

 

 Додаток 2

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез: 3-5 сторінки.

Форма подання:

формат сторінки – А4;

орієнтація сторінки – книжкова;

поля – усі по 2,0 см;

інтервал між рядками – 1,5;

відстань у першого рядка в абзаці – 1,25 см;

шрифт – TimesNewRoman, 14 пт.

Текст тез має бути побудований за схемою:

прізвище, ім’я, по батькові автора(ів) (шрифт напівжирний; вирівнювання по правому краю); науковий ступінь, вчене звання (шрифт напівжирний; вирівнювання по правому краю); повна назва організації, де навчається, або працює автор (вирівнювання по правому краю); назва тез без використання скорочень (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру); основний розділ і висновки (вирівнювання по ширині).

Список літератури до тез друкується в кінці тез (оформлення списку використаної літератури повинно відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання). Посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [1, c.7]. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою, напр.: [4], [3, с.123], [4; 10]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань. Назви праць у списку літератури розташовуються в алфавітному порядку. Наводяться тільки джерела, на які є посилання в тексті тез. Для нумерації використовувати список. Не ставити цифри вручну та не оформлювати літературу в таблиці.

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 Бойко Олександр Юрійович,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент  кафедри  професійної і вищої освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ВПЛИВ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ
НА ЯКІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Текст тез

Список використаної літератури