всеукраїнські МАКАРЕНКІВСЬКі ПЕДАГОГІЧНі ЧИТАННЯ

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ І МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ АНТОНА МАКАРЕНКА

Запрошуємо

слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, докторантів, керівників
та педагогічних працівників закладів професійної освіти взяти участь у
Всеукраїнських Макаренківських педагогічних читаннях
 до 130 річчя із дня народження (1888-2018)

«Феномен педагогіки Антона Макаренка» 

У програмі: відвідування Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка; зустріч із директором КППК О. І. Щербак, доктором педагогічних наук, доцентом, членом-кореспондентом НАПН України; флешмоб «Антон Макаренко: цитата дня»; ярмарок студентських ідей; презентація Центру педагогічної майстерності імені академіка Івана Зязюна;круглий стіл «Макаренківськими стежками: співпраця науки і практики».

1 березня 2018 р.,  о  10.00 год.

Модератор заходу – доктор педагогічних наук, професор Л. М. Сергеєва.

Тьютори-куратори: ст. викладач В. О. Купрієвич, доцент О. В. Пащенко