Відбудеться захист дисертації ТАНАСІЙЧУКА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА

У спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.015 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю – 053 «Психологія».

Тема дисертації  – «Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб».

Захист дисертації  відбудеться

10 лютого 2022 р. о 12.30. 

 в он-лайн режимі за посиланням:
https://zoom.us/j/91273890904?pwd=ZFNyaWlZckhCMFNWcVp2aStveFlTQT09
Ідентифікатор конференції: 912 7389 0904
Код доступу: 783783

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.015:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Бондарчук Олена Іванівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Блинова Олена Євгенівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Херсонського державного університету;
  • Овдієнко Ірина Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету.

Рецензенти:

  • Брюховецька Олександра Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Москальова Алла Степанівна – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».