Запрошуємо на методологічний семінар «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових технологічних і економічних викликів».

17 листопада 2022 р. відбудеться методологічний семінар на тему: «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових технологічних і економічних викликів».

Мета семінару: обговорення методологічних, теоретичних і практичних проблем розвитку професійної освіти в умовах нових технологічних і економічних викликів та визначення конструктивних способів їх розв’язання.

Методологічний семінар проводитиметься у змішаному форматі:

  • пленарне засідання (1000–1200) – наживо та в онлайн-режимі на платформі Zoom з трансляцією на youtube-каналі;
  • секційні засідання (1300–1500) – в онлайн-режимі на платформі Microsoft Teams.

Для очної участі в пленарному засіданні семінару та онлайн-участі в роботі секцій на платформі Microsoft Teams просимо до 20 жовтня 2022 р.заповнити онлайн-форму  заявки.

Для онлайн-участі в пленарному засіданні семінару на платформі Zoom просимо до 10 листопада 2022 р. зареєструватися за покликанням: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufuCurzkqHNKiFvuh9Kh0ZEVwmEHJ0nfg

Після реєстрації на електронну скриньку учасника буде надіслано лист із інформацією про ідентифікатор семінару та код доступу для підключення.

Робота семінару здійснюватиметься за такими напрямами (секціями):

СЕКЦІЯ 1. Методологічні й теоретичні основи модернізації професійної освіти в умовах повоєнного відновлення економіки. Підключення за покликанням: https://ivet.edu.ua/index.php/labs/nmc/2358

СЕКЦІЯ 2. Трансформація системи професійних кваліфікацій для потреб високотехнологічних галузей економіки. Підключення за покликанням: https://ivet.edu.ua/index.php/labs/tvet/2353

СЕКЦІЯ 3. Концептуальні засади розвитку особистості фахівця в системі безперервної освіти України. Підключення за покликанням: https://ivet.edu.ua/index.php/labs/dist-edu/2355

СЕКЦІЯ 4. Формування нової парадигми професійної орієнтації населення, кар’єрного розвитку та інноваційного підприємництва. Підключення за покликанням: https://ivet.edu.ua/index.php/labs/prof-career/2356

СЕКЦІЯ 5. Цифрова трансформація професійної освіти. Підключення за покликанням: https://ivet.edu.ua/index.php/labs/ee-res/2354

СЕКЦІЯ 6. Євроінтеграційні перспективи розвитку національної професійної освіти. Підключення за покликанням: https://ivet.edu.ua/index.php/labs/isvet/2357

Тестове підключення на платформі Zoom до пленарного засідання семінару: 900–945 17 листопада 2022 р. за покликанням:
https://us02web.zoom.us/j/81203173123?pwd=TXR0a1lZZmpNT1dVSjkxbVVyQXdmZz09,
ідентифікатор семінару: 812 0317 3123, код доступу: 428101

Початок роботи методологічного семінару о 10.00.

Адреси проведення заходу:

  • § пленарне засідання: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а, конференц-зал Президії НАПН України;
  • § секційні засідання: м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а, Інститут професійної освіти НАПН України.

За результатами роботи методологічного семінару передбачена підготовка рекомендацій. Пропозиції до рекомендацій подавати у довільній формі.

Матеріали методологічного семінару буде опубліковано у випуску продовжуваного періодичного видання «Інноваційна професійна освіта».

Статті і пропозиції до рекомендацій надсилати до 20 жовтня 2022 р.на електронну адресу:
seminar.17.11.2022@gmail.com  

Вимоги до оформлення статей

Мова статті – українська. Обсяг – до 20 тис. знаків з анотацією, списком джерел. Назва статті, інформація про автора, анотація (3–4 речення), ключові слова (5) – українською та англійською мовами. Покликання в тексті та список джерел – за стилем АРА Styl 7

Шрифт анотацій – TNR 12, тексту –14. Інтервал – 1. Абзацний відступ – 1,25.

Зразок оформлення статті:

УДК 377.014.6:005.6

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КОЛЕДЖАХ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА

Петро Лузан,
доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник лабораторії
науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах
Інституту професійної освіти НАПН України,
https://orcid.org/0000-0002-8853-9275
е-mail: petr.luzan@ukr.net

Анотація. На основі аналізу сутнісних характеристик педагогічного оцінювання, особливостей компетентнісного підходу у фаховій передвищій освіті обґрунтовано теоретико-методичні аспекти оцінювання якості професійної підготовки фахівців у коледжах. Запропоновано метод оцінювання компетентностей (освітніх результатів) на основі дидактичного диференціювання професійних дій. Схарактеризовано основні етапи практичних дій щодо об’єктивного оцінювання компетентнісних досягнень студентів.

Ключові слова: фахова передвища освіта, педагогічне  оцінювання, якість підготовки фахівців, результати навчання, коледжі.

Текст статті … 

Список джерел.

 

Телефони для довідок:
(067)723-18-79 заступник директора з наукової роботи Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, України Теловата Марія Теодозіївна;
(067)746-83-74 учений секретар Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент Базиль Людмила Олександрівна;
(096)740-54-88 заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент Єршова Людмила Михайлівна.