ЗАПРОШУЄМО до участі у ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ  МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Шановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС
до участі у ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції
«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти», яка відбудеться 30 листопада 2017 року в м. Біла Церква
(Україна)

 

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні й педагогічні працівники вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти; керівники освітніх організацій; науковці: аспіранти, докторанти, здобувачі, стажисти-дослідники.

Напрями роботи конференції:

  1. Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в системі неперервної освіти.
  2. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.
  3. Управління процесом професійного розвитку педагогічних працівників
  4. Методологічні засади підвищення кваліфікації педагогів професійної школи.
  5. Гуманізація навчально-виховного процесу в сучасних закладах освіти.
  6. Особливості управління процесом розвитку навчального закладу в сучасних умовах
  7. Інформаційні технології в навчанні дорослих (дистанційні курси, тренінги, e-learning тощо).
  8. Основні вектори розвитку інклюзивної освіти в сучасному євроінтеграційному просторі.
  9. Інноваційні форми і методи оцінювання навчальних досягнень учнів.

Інтернет-конференція в он-лайн режимі відбудеться 30 листопада 2017 р.
з 12.00 до 14.00 год

Місце проведення: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, дистанційний режим, доступ до матеріалів за адресою http://ipo-ipp.com.ua

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

Заходи, що плануються під час конференції: виступи учасників конференції, онлайн-дискусія, підготовка та розсилання сертифікатів і електронного збірника матеріалів учасникам конференції.

За результатами проведення заходу буде підготовлено електронний збірник матеріалів конференції.

Оргкомітет конференції планує розміщувати статті на web-сторінці за адресою: http://ipo-ipp.com.ua

Дедлайн прийому статей – 29 листопада 2017 р. (включно).

Оргкомітет приймає статті обсягом 5 – 7 сторінок, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля сторінки – 20 мм.

Наукові статті надсилаються на електронну адресу оргкомітету конференції mizhnarconf@ukr.net. Після відправлення статті на вказану адресу автор протягом 1-3 робочих днів отримує відповідне підтвердження від оргкомітету конференції та реквізити для оплати організаційного внеску.

Автор відповідає за зміст статті, особисте авторство, достовірність фактів, цитат, власних імен, правильне цитування джерел та посилання на них. Редакція залишає за собою право структурувати статті за рубриками, редагувати та скорочувати.

Для участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику матеріалів конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 100 грн. (в оргвнесок входить оплата за редагування текстів, створення електронного збірника, сертифікат).

Увага! Після здійснення оплати оргвнеску обов’язково зробіть підтвердження, надіславши фото- чи сканкопію квитанції на зазначену електронну адресу.

Адреса оргкомітету конференції: 09108, Київська область

м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, кафедра педагогіки та психології професійної освіти БІНПО.

Координатор інтернет-конференції – Коваль Лариса Євгенівна (контактний телефон: +38 (050) 859 55 28, +38 (067) 852 86 51).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Перший рядок – назва напряму (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).

Другий рядок – ім’я та прізвище автора, співавторів (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).

Третій рядок – назва міста, країна (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю, вказується в дужках).

Четвертий рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 1,25 см).

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Наданням заявки на участь у Конференції автори висловлюють згоду на публікацію статті в мережі Інтернет. Роботи друкуються в авторській редакції. Передрук матеріалів можливий лише зі згоди автора.

Заявка на участь в роботі

ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти»
30 листопада2017 г.

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;

2) науковий ступінь і вчене звання (за наявності);

3) повна назва навчального закладу, наукової установи, де працює учасник конференції;

4) посада;

5) мобільний телефон;

6) e-mail;

7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції та збірник матеріалів.

8) вказати форму участі:

- заочна участь

- участь у конференції без виступу

- виступ он-лайн (до 5 хв.)

 

Інформація (організаційна допомога, консультації):

е-mail: mizhnarconf@ukr.net

+38 050 859 55 28;+38 067 852 86 51 Коваль Лариса Євгенівна

+38 095 208 16 98 Харагірло Віра Єгорівна

 

Чекаємо на Вас!