Запрошуємо до участі у колоквіумі «Відкритий університет як інноваційне середовище професійного розвитку фахівців»

За програмою 
Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти -2019»

Запрошуємо до участі

у колоквіумі«Відкритий університет як інноваційне середовище професійного розвитку фахівців»

15 березня 2019 р., 15:10–16:10

Адреса: м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 13,   Палац дітей та юнацтва
Конференц-зал № 1 (ЮН-ПРЕС - медіа-зал)

у колоквіумі«Відкритий університет як інноваційне середовище професійного розвитку фахівців»

Кириченко Микола Олексійович, канд. пед. наук, доцент, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України: «Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку»;

Олійник Віктор Васильович, д-р пед. наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, радник ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України: «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент»;

Спірін Олег Михайлович, д-р пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з цифровізації освітньо-наукової діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України: Електронні відкриті системи в освітньо-науковій діяльності»;

Сорочан Тамара Михайлівна, д-р пед. наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, виконавчий директор Українського відкритого університету післядипломної освіти: «Професійний розвиток фахівців в інноваційному освітньому середовищі відкритого університету»;

Сидоренко Вікторія Вікторівна, д-р пед. наук, доцент, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України: «Досвід професійного розвитку слухачів курсів підвищення кваліфікації в освітньому середовищі віртуальної кафедри андрагогіки»;

Касьян Сергій Петрович, к.пед.н., завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України: «Перспективи розвитку системи дистанційного навчання слухачів КПК у відкритому університеті».