Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського «ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

11-12 жовтня 2022 року

м. Кропивницький

ОРГАНІЗАТОР ЗАХОДУ:
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА
 • ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА
 • КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА І ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА
 • ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА І ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА
 • ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРТСТВА
 • ВИХОВНА РОБОТА І ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА
 • ПОЗАШКІЛЛЯ І ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА
 • ДОШКІЛЛЛЯ І ПЕДАГОГІКА ПАРТ НЕРСТВА
 • УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА

 

Робоча мова конференції – українська.

Форма проведення – онлайн.

Участь у конференції безкоштовна.

Для участі у конференції необхідно до 05.10.2022 надіслати в електронному варіанті на адресу koippo5@ukr.net :

 1. Заявку учасника за поданим зразком (дод. 1). 
 2. Тези доповіді (виступу), оформлені відповідно до вимог (дод. 2).

Тези доповідей учасників увійдуть до збірника матеріалів конференції.

Ціну збірника буде оголошено пізніше.

Учасники конференції отримають сертифікат, який буде надісланий разом зі збірником матеріалів конференції на зазначену у заявці електронну адресу

План роботи конференції:

11 жовтня

09.00-09.20 – віртуальна екскурсія до педагогічно-меморіального музею В.О. Сухомлинського.

09.30-12.00; 13.00-17.00 – доповіді учасників у режимі онлайн. Регламент – до 15 хв.

12 жовтня

09.00-17.00 – стендові доповіді учасників у вигляді комп’ютерної презентації  у форматі Power Point обсягом від 10 до 20 слайдів або відеосюжету у форматах MP4, .AVI, .WMV тривалістю від 5 до 15 хв.

Відповідальні особи

Жосан Олександр Едуардович, завідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти, канд. пед. наук, тел. 067 520 66 30, ел. адреса koippo5@ukr.net.

Войтко Валентина Володимирівна, старший викладач кафедри, канд. пед. наук, тел. 050 075 84 61, ел. адреса oyo_1956@ukr.net.

Додаток 1

ЗАЯВКА
на участь у роботі Всеукраїнської науково-методичної конференції
«ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
11–12 жовтня 2022 року

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Науковий ступінь, учене звання

 

Посада

 

Місце роботи (повна назва)

 

Адреса для пересилки збірника матеріалів, № відділення Укрпошти або Нової пошти)

 

Контактні телефони

 

Е-mail

 

Тема доповіді

 

Замовлення збірника матеріалів конференції (кількість примірників).

Підкреслити:
Потрібно. Не потрібно.

Даю згоду на друк матеріалів, які надіслано на електронну
адресу koippo5@ukr.net, та використання персональних даних

Додаток 2

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг 3–5 сторінок формату А4. Шрифт: гарнітура – Times New Roman;    розмір – 14 пт; міжрядковий інтервал – 1 пт. Поля: верхнє, нижнє, ліве і праве – 2 см. Нумерація сторінок не потрібна.

Текст оформлюється з дотриманням такої наступності розташування записів.

1. Індекс УДК (перший рядок, розташування ліворуч, звичайний шрифт).

2. Ім`я та прізвище (у називному відмінку, праворуч, звичайний шрифт).

3. Місто (село, селище), район, область. 

4. Тема доповіді, виступу (по центру, великими літерами, напівжирний шрифт).

5. Анотація та ключові слова українською та англійською мовами (з абзацу, текст 5-6 рядків, виділити курсивом).

6. Зміст:

вступ (постановка проблеми у загальному вигляді; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми; виділення невирішених раніше частин проблеми, яким присвячується доповідь; формулювання мети дослідження);

виклад основного матеріалу (опис результатів дослідження або його етапу      з повним, але лаконічним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

висновки

7. Список використаних джерел(не більше 5 джерел, по центру, виділити напівжирним шрифтом, оформити відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 7.1:2006 або ДСТУ 8302:2015).

Вимоги до оформлення рисунків і таблиць

Рисунки розміщують у тексті в одному із форматів (jpeg, bmp, tif, gif). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту. Рисунки підписують і нумеруютьпід рисунком по центру відповідно до ДСТУ 3008:2015 

Таблиці подають у тексті у форматі Word. Кегль шрифту таблиці 14. Нумерація таблиць – по правому краю сторінки, заголовки таблиць розміщують по центру сторінки напівжирним шрифтом.

Зразок оформлення посилання на джерела в тексті: [2, с. 133–136], [2; 3], [4].

Бібліографічні посилання у виносках слід оформити відповідно до ДСТУ 8302:2015.