ЗАПРОШУЄМО ДОЛУЧИТИСЯ ДО ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОЄКТУ

 

Шановні колеги та здобувачі вищої освіти!

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології
започатковано новий українсько-польський проєкт,
що присвячений інтеграції культур польського та українського народів!

 

Тема проєкту: Знаки віри та пам’яті, як інтегруюча ланка культур польського і українського народів

Tytuł projektu: Znaki wiary i pamięci ogniwem integrującym kulturę narodu Polskiego z Ukraińskim.

Мета проєкту:

1. Упровадження методу проєктів у процес підготовки здобувачів освіти педагогічних спеціальностей.
2. Проведення історичних та суспільних досліджень студентською молоддю Польщі та України.
3. Ознайомлення здобувачів освіти з каплицями як культурними надбанням країни.
4. Розуміння того, що культура пов’язує народи і є чинником розвитку.

Cele.

1. Wprowadzenie w proces kształcenia studentów pedagogiki metody projektów.
2. Podjęcie naukowych badań historycznych i społecznych przez młodzież studencką z Polski/ Lubelszczyzny i Ukrainy.
3. Poznanie przez młodzeż studencką krzyży i kapliczek jako dóbr kultury.
4. Zrozumienie , że kultura łączy narody i stanowi czynnik rozwoju.

Відповідальні особи за реалізацію проєкту:

 1. Католицький університет Іоанна Павла ІІ у м. Люблін (Республіка Польща), кафедра дидактики, шкільної освіти та педевтології, проф, доктор педагогічних наук, завідувачка кафедрою – Кристина Халас;
 2. Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України:
 • кафедра педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедрою Ірина Сиданіч;
 • кафедра публічного управління та проектного менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедрою – Тетяна Бурлаєнко;
 • кафедра публічного управління та проектного менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри – Оксана Дубініна.

Podmioty realizujące:

 1. CHAŁAS KRYSTYNA, kierownik Katedry Dydaktyki, Edukacji  Szkolnej i Pedeutologii. Prof. Dr hab.
 2. BURŁAJENKO Tetiana, kierownik Katedry Ekonomii, Przedsiębiorczości i Zarządzania Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Zarządzania i Psychologii Uniwersytetu Zarządzania Oświatą Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Ph.D. w dziedzinie pedagogiki, Associate Professor
 3. SIDANICZ Iryna, kierownik Katedry Pedagogiki, Administracji i Pedagogiki Specjalnej Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Zarządzania i Psychologii Uniwersytetu Zarządzania Oświatą Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Prof. Dr hab.
 4. Dubinina Oksana, assoc. prof. Katedry Administracji Publicznej i Zarządzania Projektami Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Zarządzania i Psychologii Uniwersytetu Zarządzania Oświatą Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Ph.D. w dziedzinie pedagogiki, Associate Professor

Програма / план реалізації:

I. Дослідження та опис проєкту ‑ опис історії каплиць на теренах України та Республіки Польща за такою структурою:

 • дата будівництва;
 • контекст будівництва / обставини, за яких було побудовано капличку;
 • опис архітектури / матеріал, який використано для побудови, форма тощо;
 • фотографія;
 • функція, яку на даний момент виконує цей культурний об’єкт.

II. Редагування матеріалів.

III. Публікація дослідження у вигляді компактного видання .

IV. Польсько-український молодіжний форум:

 • презентація монографії / видання.

Program/planrealizacji

I. Badania i opis projektu - opis historii krzyży i kapliczek w województwie lubelskim i w Ukrainie według struktury:

 • data budowy;
 • kontekst budowy/ okloiczności w jakich został zbudowany krzyż  lub kapliczka;
 • opis architektury / wielkość , materiał, kształt;
 • fotografia;
 • funkcja jaką aktualnie pełni ten obiekt kultury.

II. Redakcja materiałów

III. Wydanie drukiem opracowania w formie publikacji zwartej/forma albumu/

IV. Forum młodzieży polsko – ukraińskiej: prezentacja monografii

Матеріали просимо надсилати на електрону пошту відповідальній особі від ННІМП ДЗВО «УМО» Оксані Дубініній. Утемі листа потрібно зазначити «проєкт»; o_dubinina@ukr.net tel. +38(066)7087916

 Прийом матеріалів триває до 25.05.2022 року.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

ФОТО ОБ’ЄКТУ

Опис досліджуваного об’єкту за структурою:

 • дата будівництва;
 • контекст будівництва / обставини, за яких було побудовано капличку;
 • опис архітектури / матеріал, який використано для побудови, форма тощо;
 • фотографія;
 • функція, яку на даний момент виконує цей культурний об’єкт.