ЗАПРОШУЄМО НА ФАХОВИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР

29 вересня 2023 року о 12-30на кафедрі менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти відбудеться фаховий науковий семінар Горішної Оксани Мирославівни.

За темою «Управління змінами в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти».

Запрошуємо взяти участь у семінарі за покликанням:

https://us02web.zoom.us/j/85069151488?pwd=dzlDcTdPU1daZDZYRE9wWGRiVGEyQT09

Науковий керівникБоднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Рецензенти дисертаційної роботи:

  • Гладкова Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

  • Рябова Зоя Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

До участі у фаховому науковому семінарі запрошені:

Ануфрєва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури та докторантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

Білик Надія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського;

Вінніченко Алла Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент, учений секретар ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії,

Кравченко Ганна Юріївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Муранова Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

Отамась Інна Григорівна, кандидат історичних наук, доцент, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у роботі фахового наукового семінару.