ЗАПРОШУЄМО НА ФАХОВИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

15 листопада 2021 року о 12-00 на кафедрі публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології відбудеться фаховий науковий семінар

Рішенням Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України від 20.10.2021 року протокол № 9 (наказ № 01-01/626  від 25.10.2021) кафедру публічного управління і проектного менеджменту визначено структурним підрозділом, де проводиться попередня експертиза дисертації аспіранта 2017 року набору за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Супруна Костянтина В’ячеславовичана тему: «Публічне управління інноваційним розвитком сфери зайнятості населення»,поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Алейнікова Олена Володимирівна.

Головуючим обрано завідувача кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктора наук з державного управління, профессораКарташова Євгена Григоровича.

Секретарем призначено кандидата наук з державного управління, доцента кафедри публічного управління і проектного менеджменту Шмагун Антоніну Вікторівну.

До участі у фаховому науковому семінарі запрошені:

  • Ткачова Наталія Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
  • Бульба Володимир Григорович – доктор наук з державного управління, професор, керівник Центру підготовки здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
  • Романенко Катерина Михайлівна – доктор наук з державного управління, доцент, директор навчально-наукового інституту управління КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»;
  • Серьогіна Наталія Олексіївна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;
  • Ануфрієва Оксана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантурою та докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Фещенко Олена Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, заступник директора ННІМП з науково-педагогічної та навчальної роботи.

Рецензенти дисертаційної роботи:

  • Євсюкова Оксана Володимирівна - доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту;
  • Ковтун Оксана Анатоліївна - кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту.

Запрошуємо науково-педагогічних працівників, науковців та всіх бажаючих прийняти участь у роботі фахового наукового семінару онлайн на платформі Zoom за посиланням:

https://zoom.us/j/96757981045?pwd=YW1nK3dObTVQbEltbGp5YjBBR0QzQT09
Ідентифікатор конференції: 967 5798 1045
Код доступу: 388181