ЗАПРОШУЄМО НА ФАХОВИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР НА КАФЕДРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ І ПРАВА

 

15 листопада 2021 р. о 15-00

на кафедрі менеджменту освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти відбудеться фаховий науковий семінар в online-режимі за покликанням: https://us02web.zoom.us/j/88637128108?pwd=RDdya2JYMEJtL0hwRkIvNEcyQzZQdz09

Рішенням Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України від 20.10.2021 року протокол № 8 (наказ ДЗВО «УМО» № 01-01/624  від 25.10.2021 р.) кафедру менеджменту освіти і права визначено структурними підрозділами, де проводиться попередня експертиза дисертації аспіранта 2017 року набору за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки» Шкури Геннадія Анатолійовича за темою «Управління проектною діяльністю закладу позашкільної освіти» поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 011 – «Освітні, педагогічні науки».

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Рябова Зоя Вікторівна.

Головуючою обрано заступницю завідувача кафедри менеджменту освіти і права, кандидата педагогічних наук, доцента Любченко Надію Василівну.

Секретарем призначено доцента кафедри менеджменту освіти і права, кандидата політичних наук, доцента Пугач Вікторію Геннадіївну

Рецензенти дисертаційної роботи:

 • Сорочан Тамара Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
 •  Просіна Ольга Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії та освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

До участі у фаховому науковому семінарі запрошені:

 • Ануфрієва Оксана Леонідівна, к.пед.н., доцент, завідувач аспірантури та докторантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
 • Білик Надія Іванівна, д.пед.н., доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського;
 • Гладкова Валентина Миколаївна, д.пед.н., професор, професор кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Гладуш Віктор Антонович, д.пед.н., професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології;
 • Гриньова Марина Вікторівна, д.пед.н., професор, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;
 • Єльникова Галина Василівна, д.пед.н., професор, професор кафедри професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії,
 • Кравченко Ганна Юріївна, д.пед.н., доцент, професор кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 • Махиня Тетяна Анатоліївна, к.пед.н, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології;
 • Приходькіна Наталія Олексіївна, д.пед.н, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології;
 • Рожнова Тетяна Євгенівна, к.пед.н, доцент, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти;
 • Сіданіч Ірина Леонідівна – д.пед.н., доцент, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології;
 • Тимошко Ганна Миколаївна, д.пед.н., професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології.

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у роботі фахового наукового семінару.