ЗАПРОШУЄМО НА ВІДКРИТУ ГОСТЬОВУ ЛЕКЦІЮ «ІННОВАЦІЙНА ПРИРОДА ЕКОНОМІКИ СУЧАСНОГО ПОСТМОДЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЇЇ СТАЛИЙ РОЗВИТОК»

Запрошуємо 12 квітня 2024 р., 16:00-17.30,на відкриту гостьову лекцію за темою:

«Інноваційна природа економіки сучасного постмодерного суспільства та її сталий розвиток».

Організатори: Українська школа архетипіки УТА, ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України», Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Інститут економіки промисловості НАН України, Естонський університет прикладних наук підприємництва

Лектор: Віталій Омельяненко, доктор економічних наук, професор, академік Української технологічної академії, завідувач Навчально-наукового центру проєктних технологій,професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; старший науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України; пост-док Естонського університету прикладних наук підприємництва.

Лекція проводиться під егідою Європейського року навичок в Україні та її офіційно зареєстровано Національною агенцією кваліфікацій на сайті Європейської Комісії Європейського Союзу!

Це вже буде восьма відкрита гостьова лекція із серії публічних виступів представників Української школи архетипіки в контексті популяризації результатів досліджень УША, які заплановано провести протягом 2023-2024 навчального року.

Ініціатива проведення відкритих гостьових лекцій належить УША, зокрема її лідеру Едуарду Афоніну – доктору соціологічних наук, професору, а також кафедрі публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології УМО, зокрема Ії Дегтярьовій – доктору наук з державного управління, професору.

Модератор: Костянтин Ладуренко, незалежний дослідник Української школи архетипіки.

Технічна підтримка: Павло Мельник, незалежний дослідник Української школи архетипіки.

Лекція орієнтована передусім на викладачів, магістрантів та аспірантів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Водночас вона буде корисною для наукових та науково-педагогічних працівників та загалом усіх, хто цікавиться питаннями розвитку Української держави, чинниками її перемоги у війні з російською федерацією та розкриттям потенціалу повоєнної відбудови.

Віталій Омельяненко виходить з уяви про сучасне постмодерне суспільство, якому властива інноваційна економіка, що ґрунтується на нестандартних підходах до розвитку. А отже, в лекції йтиметься про економіку, основний акцент в якій робиться на креативності, технологічних досягненнях та соціальних інноваціях. Сталий розвиток такої економіки підтримується шляхом поєднання економічного зростання суспільства з охороною навколишнього середовища та соціальною відповідальністю. Ключовими складовими такого підходу є забезпечення відкритого доступу до новітніх технологій, підтримки інноваційних підприємств та створення сприятливої інноваційної інфраструктури.

Порядком підготовки до лекції пропонуємо ознайомитися з ключовими публікаціями Віталія Омельяненка:

1. Omelyanenko V. National strategic innovation security policy making (theoretical review). Tallinn: Teadmus, 2020. 300 p. URL: https://teadmus.org/main-publications/sm-1

2. Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local level. Part 1: digest of analytical stage of international scientific and educational project. Collective Monograph. Sc. ed. V. Omelianenko, O. Prokopenko, T. Tirto. Tallinn: Teadmus, 2022, 227 p. URL: https://teadmus.org/main-publications/sm-19

3. Омельяненко В. А. Соціокультурні основи інноваційного розвитку громад: архетипний підхід. Український соціум. 2021. № 1(76). C. 30-40 (Engl). URL: https://doi.org/10.15407/socium2021.01.030

 

Захід відбудеться онлайн на платформі ZOOM:

http://www.graf21.org.ua/usarch20240313/   

Бажаючі отримати сертифікат про підвищення кваліфікації від Української школи архетипіки і Паризького центру досліджень сучасності і повсякденності на 0,2 освітні кредити ЄКТС за підписом професорів М. Маффесолі й Е. Афоніна, мають зареєструватися до початку заходу за покликанням:

https://docs.google.com/forms/d/1px5X_475U7MPMZNZfAaVj7z39xnJGfeD5IPUywUbOB0/edit