ЗАПРОШУЄМО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ СПІЛЬНОТУ ДО УЧАСТІ У ІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ТРЕНДИ»

 

11–12  листопада  2021 року

у  Державному закладі  вищої  освіти  «Університет  менеджменту  освіти»
(м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а)

відбудеться ІІ  Науково-практична конференція  з  міжнародною  участю

«ПРОФЕСІЙНИЙ  РОЗВИТОК  В  УМОВАХ  ЦИФРОВІЗАЦІЇ  СУСПІЛЬСТВА:  СУЧАСНІ  ТРЕНДИ»

(IІ  CONFERENCE  ON  PROFESSIONAL  DEVELOPMENT IN  THE  DIGITIZED  SOCIETY:  CURRENT  TRENDS   (PDDig–2021))

 

Мета конференції: узагальнити, презентувати та апробувати результати наукових досліджень і практичний досвід професійного розвитку фахівців в умовах цифровізації суспільства.

Установи-організатори конференції: Національна академія педагогічних  наук України, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохова (м. Ченстохова, республіка Польща), Вища школа управління охороною праці в Катовіцах (м. Катовіце, республіка Польща), Інститут економіки імені Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія), Хардінський Християнський університет (м. Серсі, шт. Арканзас, США), Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»  Міністерства освіти і науки України.

До участі у конференції запрошуються: наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів освіти, докторанти, аспіранти.

Насичена змістовна програма конференції передбачає проведення  пленарного засідання  та  роботу іміджевих суспільно затребуваних секцій із актуальною проблематикою:

Секція 1. Управління професійним розвитком фахівців у цифровому просторі формальної і неформальної освіти:

 • Освітній технопарк в інноваційному менеджменті якості освіти.
 • Методологічні засади управління безперервним професійним розвитком фахівців в умовах відкритої післядипломної освіти та дистанційного навчання.
 • Вітчизняний і зарубіжний досвід професійного розвитку фахівців у формальній і неформальній відкритій післядипломній освіті.
 • Менеджмент якості професійного розвитку фахівців у цифровому просторі формальної і неформальної освіти.

Секція 2. Підготовка і професійний розвиток фахівців у цифровому двійнику закладу освіти :

 • Сучасні технології організації навчання на відстані.
 • Цифрова компетентність педагога: засоби формування та розвитку.
 • Веб-інструментарій організації та підтримки дистанційного навчання.
 • Цифровий близнюк закладу освіти як рішення інноваційних освітніх проблем.
 • Цифрове представлення функціоналу закладу освіти.
 • Програмне забезпечення управління навчанням – основа формування цифрового близнюка закладу освіти.

Секція 3. Психологічна безпека учасників освітнього процесу у цифровому освітньому  середовищі:

 • Інформаційно-психологічна безпека особистості: виклики сьогодення.
 • Психологічний аспект взаємодії у цифровому освітньому середовищі.
 • Чинники психологічної безпеки учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі.
 • Підготовка учасників освітнього процесу до створення та підтримки психологічно безпечного цифрового освітнього середовища.

Секція 4. Підготовка управлінців соціально-політичного профілю в умовах цифровізації суспільства: гуманістичний аспект:

 • Тренди, ризики та детермінанти соціально-економічного розвитку організації в  епоху цифровізації.
 • Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах.
 • Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін:

‑ формування системи управління проєктами та публічного управління і адміністрування на сучасному етапі державотворення;

‑ спеціальна  освіта, інклюзивне навчання: проблеми та перспективи;

‑ сучасні тенденції управління закладами освіти.

Секція 5. Розвиток Soft Skills педагогів  закладів  професійної, фахової  передвищої  та  вищої  освіти  в  умовах  диджиталізації:

 • SoftSkills як освітній тренд і необхідний складник професійного розвитку інноваційного педагога закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
 • SoftSkillsі/чи HardSkills педагога закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти в умовах диджиталізації суспільства.
 • Моделі SoftSkills педагога закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти: компетенції, цінності, «поведінкові індикатори», результати.
 • Як працювати над розвитком SoftSkills педагога закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти у системі безперервної освіти?
 • Розроблення професійних профілів педагогів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти на компетентнісній основі з урахуванням суспільних та освітніх викликів, вимог ринку праці.
 • Моніторинг якості підготовки педагога закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти в контексті взаємодії із роботодавцями та ключовими стейкхолдерами.

Форми участі в конференції:

1) виступ із науковою доповіддю на пленарному/ секційних засіданнях;

2) участь у науковій панельній дискусії, розгорнутій у межах секційного засідання (виступ із науковим повідомленням);

3) слухач (без наукової доповіді, повідомлення та публікації наукової статті).

Електронні іменні сертифікати про участь у конференції та підвищення кваліфікації (українською та  англійською  мовами) будуть  видані  з  урахуванням форми участі: спікер  пленарного / секційного засідання; учасник наукової панельної дискусії; учасник-слухач.

Реєстрація  учасників  є  обов’язковою! Запрошуємо  долучитися до  активної  участі у науково-практичній конференції та зареєструватися: https://bit.ly/3lFYEcG (українською мовою);  https://bit.ly/3DZ4kb9 (англійською  мовою).

Календар  конференції:

Подання наукових статей до програмного комітету конференції (https://notso.easyscience.education/pddig/2021/)

згідно  з  вимогами до оформлення наукових публікацій (http://ceur-ws.org/Vol-XXX/CEUR-Template-1col.docx)

до 20 вересня 2021 р.

https://notso.easyscience.education/pddig/2021/

Повідомлення  про  прийняття  статті до друку

до 10 жовтня 2021 р.

Подання  виправлених  статей  до  програмного  комітету (останній термін подання документів)

до 25 жовтня 2021р.

https://notso.easyscience.education/pddig/2021/
 

Електронна  реєстрація  учасників  конференції

до 7 листопада 2021 р.

 

https://bit.ly/3lFYEcG
(українською мовою)

https://bit.ly/3DZ4kb9
(англійською  мовою)

 

Дні  проведення  конференції

11-12 листопада 2021 р.
 

Наукові статті учасників конференції мають бути підготовлені англійською або українською  мовами  згідно  з  вимогами  до  оформлення  наукових  публікацій (http://ceur-ws.org/Vol-XXX/CEUR-Template-1col.docx) та до 20 вересня  2021  р. подані до програмного комітету конференції   (https://notso.easyscience.education/pddig/2021/).

Відібрані й прорецензовані наукові статті учасників конференції, підготовлені згідно  з  вимогами,  будуть  опубліковані у Матеріалах ІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди»  та інших виданнях ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Програмний  комітет конференції надасть підтримку авторам відібраних за результатами рецензування наукових статей, підготовлених англійською мовою, в  публікації  у наукових виданнях, індексованих у міжнародних  наукометричних  базах. У  цьому випадку може виникнути потреба у доопрацюванні статті та зміні форматування за вимогами видання. 

Вимоги  до  оформлення  та  порядку  подання  наукових  статей: Авторам пропонується до  20 вересня 2021 року  надсилати повні та оригінальні науково-дослідницькі роботи (принаймні 10 сторінок), підготовлені українською або англійською мовою, включаючи оглядові, методичні, перспективні статті з тематичних напрямів конференції через HotCRP (https://notso.easyscience.education/pddig/2021/). Надіслані статті будуть рецензовані трьома рецензентами на основі таких критеріїв: технічної якості, актуальності, оригінальності, важливості та ясності (зрозумілості). За необхідності буде залучено четвертого додаткового рецензента. Комітет програми використовуватиме ці огляди, щоб визначити, які документи будуть прийняті для презентації на конференції. Результати рецензування будуть повідомлені авторам, які подали статті, електронною поштою разом з коментарями рецензентів (за наявності).

Основні  вимоги  до  наукової  статті: Матеріали мають бути оригінальними і не повинні бути опубліковані раніше або розглядатись для публікації під час оцінювання для  цієї  конференції. Процес перевірки буде сліпим. Матеріали мають бути: правильними та обґрунтованими;  оригінальними (не опублікованими в іншому місці частково або повністю та не поданими до інших місць для одночасного розгляду); представленими на конференції (принаймні один автор кожної статті має бути присутнім на конференції); відповідати тематиці PDDig-2021. Приймається максимум дві статті на автора. В одній роботі не повинно бути більше п’яти авторів. Кількість посилань у списку посилань не повинна бути меншою за 10 та має включати сучасні зарубіжні дослідження. Самоцитування не повинно перевищувати 10 %.

Авторам пропонується звертатися до Комітету з видавничої етики (COPE) з усіх аспектів етики публікацій (http://publicationethics.org/) і суворо дотримуватися етичних правил, описаних на https: //www.shs-conferences. org/about-the-journal/publishing-policies-ethics, зокрема: 1) одне дослідження не поділяється на кілька частин, щоб збільшити кількість поданих матеріалів, і воно з часом надсилається до різних редагованих книжкових проектів чи журналів або до одного журналу (т. з., «салямі-публікація»); 2) жодні дані не були сфабриковані або маніпульовані (включаючи зображення) на підтвердження висновків рукопису; 3) жодні дані, текст чи теорії інших осіб не подаються так, ніби вони належать авторам ("плагіат"). Мають бути надані  належні посилання на інші роботи (це включає матеріал, який ретельно копіюється (майже дослівно), узагальнюється та/або перефразується), лапки використовуються для дослівного копіювання матеріалу, а також надаються дозволи на матеріал, захищений авторським правом; 4) згода на подання отримана від усіх співавторів та відповідальних осіб  установи (організації), де робота виконувалася до подання статті до друку; 5) автори, чиї імена вказані у матеріалі, здійснили достатній внесок у наукову роботу, а отже, поділяють колективну відповідальність та відповідальність за результати.

Порядок  подання  наукової  статті: Якщо ви ніколи раніше не працювали із системою HotCRP, будь ласка, створіть її, натиснувши посилання "Створити обліковий запис" ("Create an account") у формі для входу (https://notso.easyscience.education/pddig/2021/newaccount). Вам буде запропоновано ввести свою електронну адресу та натиснути кнопку «Створити обліковий запис». Вказівки щодо входу в HotCRP будуть надіслані на вашу електронну пошту. Після завершення реєстрації ви повинні увійти і заповнити свій профіль. Будь ласка, перелічіть потенційні конфлікти інтересів - ми використовуємо цю інформацію при призначенні оглядів. За посиланням "Нове  подання" ("New Submission") PDDig-2021, будь ласка, заповніть форми відповідно до вимог інструкцій.

Фінансова основа проведення конференції: організаційний внесок (200 гривень) за участь у конференції передбачає витрати на проведення науково-практичної конференції, редагування електронного збірника матеріалів конференції (без  вартості публікації  матеріалів  конференції) та оформлення іменних сертифікатів учасників. Учасникам конференції,  які сплатили організаційний внесок,  з  пошти   nv-umo@ukr.net  будуть надіслані  запрошення  та  лінки на підключення до пленарного і  секційних засідань конференції. У  10-денний термін після конференції будуть надіслані електронні іменні сертифікати про участь у  конференції та підвищення кваліфікації  (українською  та  англійською  мовами).

Лінки конференції: 1) для реєстрації  учасників  конференції (https://bit.ly/3lFYEcG (українською мовою),  https://bit.ly/3DZ4kb9 (англійською  мовою)); 2) для подання наукових статей до програмного комітету (https://notso.easyscience.education/pddig/2021/);  3)  посилання  для скачування із шаблоном CEUR-WS для MS Word для підготовки наукової статті (http://ceur-ws.org/Vol-XXX/CEUR-Template-1col.docx).

На англомовній та україномовній версіях сайту науково-практичної конференції (https://aet.easyscience.education/2020/pddig2021.html) розміщено повну інформацію про захід.

На веб-сайті Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (http://umo.edu.ua/konferencija-pddig-2021) українською та англійською мовами розміщено: анонс наукового заходу; інформаційний лист конференції; інформацію про персональний склад організаційного і програмного комітетів; вимоги до оформлення наукових публікацій; зразки  електронних  сертифікатів  учасників конференції, презентаційні матеріали.