Запрошуємо приєднатися до навчання за програмою підвищення кваліфікації «Змішане навчання у закладах освіти: тенденції та виклики сьогодення»

Сумський державний університет запрошує педагогічних, науково-педагогічних працівників приєднатися до навчання за програмою підвищення кваліфікації «Змішане навчання у закладах освіти: тенденції та виклики сьогодення».

Організатор програми: Центр розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету: http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/

Період проведення: 14 - 18 лютого 2022 року.

Час проведення: з 14.00.

Форма участі: дистанційна (платформа Google Meet).

Загальний обсяг: 1 кредит ЄКТС (30 годин).

Вартість: 500 грн.

Документ про підвищення кваліфікації: свідоцтво.

Тематичний план:

1. Змішане навчання як технологія поєднання он-лайн навчання, традиційного та самостійного навчання.

1.1. Цифрові освітні технології в навчальному процесі. Соціальні, педагогічні, технологічні та організаційні аспекти впровадження цифрових технологій.
1.2. Моделі змішаного навчання та особливості їх впровадження у навчальній діяльності.
1.3. Практичний кейс.

2. Інформаційно-освітнє середовище для організації змішаного навчання.

2.1. Використання Google-сервісів у змішаному навчанні.
2.2. Застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації змішаного навчання.
2.3 Роль соціальних мережевих сервісів у змішаному навчанні.

Реєстрація: до 8 лютого 2022 року за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI2xGcenIhvIa1I1KhCwQOv_S5SqFZRhUwpG2Dp9v06T1c1g/viewform

Контактні особи:

Гордієнко Віта Павлівна, начальник центру розвитку кадрового потенціалу навчального закладу, e-mail: v.hordiienko@crkp.sumdu.edu.ua;

Полева Олена Федорівна, провідний фахівець центру розвитку кадрового потенціалу, e-mail:  o.poleva@crkp.sumdu.edu.ua, тел. (095)185 36 49.