Запрошуємо узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Всеукраїнська громадська організація
«КОНСОРЦІУМ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

УКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

КВНЗ «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у
Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
«Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»,

яка відбудеться 24 листопада 2016 року о 10:00

Напрями роботи інтернет-конференції:

  • Бенчмаркінг як технологія супроводу освітніх реформ.
  • Трансфер інновацій у систему післядипломної педагогічної освіти.
  • Основні бенчмарки підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних працівників на сучасному етапі.
  • Особливості визначення якісних орієнтирів у підвищенні кваліфікації вчителів початкової школи.
  • Рівень ІК-компетентності керівників та педагогів як важливий показник їхнього професійного рівня.
  • Важливі бенчмарки професійної компетентності вчителів англійської мови.
  • Система оцінювання рівня професійної компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Запрошуємо до участі викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, методистів закладів післядипломної освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічних працівників, а також інших зацікавлених осіб.

Умови участі в конференції

Просимо вас надіслати до 10 листопада 2016 року заявку на участь у конференції, тези (3–4 сторінки), статті та матеріали доповідей на електронну адресу: papernova@gmail.com; yanata2@ukr.net. Файли назвати за прізвищем першого автора (наприклад, Кондратюк_заявка.doc; Кондратюк_стаття.doc).

Матеріали конференції будуть розміщені з 16 по 23 листопада 2016 р. на веб-сайті конференції для обговорення на форумі.

Подані матеріали будуть опубліковані в «Електронному збірнику матеріалів конференції» (у форматі PDF) протягом місяця після проведення інтернет-конференції.

Вимоги до оформлення тез і статей:

Електронний варіант виконувати у форматі А-4 будь-якої версії текстового процесору MS Word. Шрифт – Times New Roman, кегель 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм.

Усі ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Кожен рисунок повинен мати підпис, кожна таблиця – заголовок (оформлені курсивом).

Назву публікації надрукувати прописними літерами, 14 кеглем, по центру сторінки. Під назвою вказати прізвища та ініціали авторів – малими літерами, по правому краю сторінки. Над назвою статті у лівому верхньому кутку сторінки подати код Універсальної Десяткової Класифікації (УДК).

Після тексту тез/статті обов’язково подати список використаної літератури, оформлений за правилами бібліографічного опису (Бюллетень ВАК України, № 5, 2009 р.). Список використаної літератури подавати за алфавітним порядком, а посилання на них у тексті робити у квадратних дужках за таким зразком: [5, 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Слово ЛІТЕРАТУРА друкувати через один рядок після основного тексту (великими напівжирними літерами з лівого боку).

Просимо розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

За зміст поданих матеріалів несуть відповідальність автори.

Зразок заявки:

З А Я В К А

ПІБ (повністю)

                                                             

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Навчальний заклад

 

Тема доповіді (тез, статті)

 

Адреса, індекс

 

Телефон

 

Ел. пошта

 

 

Контакти оргкомітету:

1)  Дрожжина Тетяна Володимирівна, проректор з навчальної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (тел.: (050) 64-21-159).

2)  Папернова Тетяна Валеріївна, завідувач секції інформатизації та дистанційної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (тел.: (050) 734-61-30).

3)  Любченко Надія Василівна, доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (тел.: (050) 213-40-52)

4)   Баглай Анна Володимирівна, методист в\к відділу науково-методичного забезпечення ППО ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (тел.: (044) 482-09-76).