ЗАПРОШУЄМО ВАС до участі у Всеукраїнській ювілейній науково-практичній інтернет-конференції «Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського»

Вельмиповажні колеги!

З А П Р О Ш У Є М О     В А С
до участі у Всеукраїнській
ювілейній науково-практичній інтернет-конференції
«Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського»

яка відбудеться 20 вересня 2018 року в м. Біла Церква

Взяти участь у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти; керівники освітніх організацій; керівники та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти; науковці: аспіранти, докторанти, здобувачі, стажисти-дослідники 

Напрями роботи конференції:

  1. Ідея людяності як духовна серцевина педагогічної творчості В.О. Сухомлинського.
  2. Педагогіка В.О.Сухомлинського – джерело теорії і практики національного виховання.
  3. Виховання гуманістичних цінностей на засадах педагогічних ідей В.О. Сухомлинського.
  4. Батьківська педагогіка та проблеми сімейного виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.
  5. Погляди В.О. Сухомлинського на розвиток педагогічної майстерності сучасного педагога.
  6. Основні напрями виховання гідного громадянина України в працях О. В. Сухомлинського.
  7. Національне виховання на засадах педагогічних ідей В.О. Сухомлинського
  8. Втілення педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
  9. Поетична спадщина В.О. Сухомлинського.

Інтернет-конференція в он-лайн режимі відбудеться 20 вересня 2018 р
 з 12.00 до 14.00 год

Місце проведення: Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, дистанційний режим, доступ до матеріалів за адресою http://ipo-ipp.com.ua

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

Заходи, що плануються під час конференції: виступи учасників конференції, онлайн-дискусія, підготовка та розсилання сертифікатів і електронного збірника матеріалів учасникам конференції.

За результатами проведення заходу буде підготовлено електронний збірник матеріалів конференції.

Оргкомітет конференції планує розміщувати статті на web-сторінці за адресою: http://ipo-ipp.com.ua

Дедлайн прийому статей – 15 вересня 2018 р  (включно).

Оргкомітет приймає статті обсягом 5 – 7 сторінок, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля сторінки – 20 мм.

Наукові статті надсилаються на електронну адресу оргкомітету конференції  luallan@meta.ua . Після відправлення статті на вказану адресу автор протягом 1-3 робочих днів отримує відповідне підтвердження від оргкомітету конференції та реквізити для оплати організаційного внеску.

Автор відповідає за зміст статті, особисте авторство, достовірність фактів, цитат, власних імен, правильне цитування джерел та посилання на них. Редакція залишає за собою право структурувати статті за рубриками, редагувати та скорочувати.

Для участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику матеріалів конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 50 грн. (в оргвнесок входить оплата за користування платформою «PRUFFME», за редагування текстів, створення електронного збірника, сертифікат).

Увага! Після здійснення оплати оргвнеску обов’язково зробіть підтвердження, надіславши фото- чи сканкопію квитанції на зазначену електронну адресу.

 

Адреса оргкомітету конференції: 09108, Київська область
м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, кафедра педагогіки, психології  та менеджменту  БІНПО.

Координатор інтернет-конференції – Лукіянчук Алла Миколаївна (контактний телефон: +38 (095) 325 29 39, +38 (098) 914 24 13).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Перший рядок – назва напряму (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).

Другий рядок – ім’я та прізвище автора, співавторів (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).

Третій рядок – назва міста, країна (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю, вказується в дужках).

Четвертий рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 1,25 см).

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад:
Каган С. І._ заявка та стаття, Каган С. І._ оргвнесок)

Наданням заявки на участь у Конференції автори висловлюють згоду на публікацію статті в мережі Інтернет. Роботи друкуються в авторській редакції. Передрук матеріалів можливий лише зі згоди автора.

Заявка на участь в роботі
Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференції«Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського»
20 вересня 2018 року

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;
2) науковий ступінь і вчене звання (за наявності);
3) повна назва закладу, наукової установи, де працює учасник конференції;
4) посада;
5) мобільний телефон;
6) e-mail;
7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції та збірник матеріалів.
8) вказати форму участі:
- заочна участь
- участь у конференції без виступу
- виступ он-лайн (до 5 хв.)

 Інформація (організаційна допомога, консультації):

е-mail: luallan@meta.ua
+38 095 325 29 39;  +38 098 914 24 13  Лукіянчук Алла Миколаївна
+38 095 208 16 98  Харагірло Віра Єгорівна
+38 050 612 42 66  Торба Наталія Григорівна
+38 050 859 55 28;+38 067 852 86 51  Коваль Лариса Євгенівна

  

Чекаємо на Вас!
Оргкомітет