Запрошуємо вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 Всеукраїнська громадська організація
 «КОНСОРЦІУМ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

 УКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КВНЗ «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у
Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

«Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі
післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження 
нового
Державного стандарту початкової загальної освіти»,

яка відбудеться 10 квітня  2018 року о 10:00
 

Напрями роботи Інтернет-конференції:

  • Компетентність керівника школи як фактор реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти.
  • Роль керівника закладу загальної середньої освіти у формуванні освітнього простору Нової української школи.
  • Реалізація принципів педагогіки партнерства в умовах упровадження  нового Державного стандарту початкової загальної освіти.
  • Компетентнісний й особистісно-орієнтований підходи у реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти.
  • Інтеграція тематичного і діяльнісного підходів у контексті Нової української школи.
  • Умови упровадження моделі соціального партнерства у закладі загальної середньої освіти.

Запрошуємо до участі викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, методистів закладів післядипломної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, педагогічних працівників, а також інших зацікавлених осіб.

Умови участі в конференції

Просимо вас надіслати до 30 березня 2018 року заявку на участь у конференції, тези (3–4 сторінки), статті та матеріали доповідей на електронну адресу: mvs50898@gmail.com; asmarta01@gmail.com. Файли назвати за прізвищем першого автора (наприклад, Кондратюк_заявка.doc; Кондратюк_стаття.doc).

Подані матеріали будуть опубліковані в «Електронному збірнику матеріалів конференції» (у форматі PDF) протягом місяця після проведення Інтернет-конференції.