Запрошуємо взяти участь у міжнародному стажуванні «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»

 

Запрошуємо педагогічних і науково-педагогічних працівників
ДЗВО "Університет менеджменту освіти"

взяти участь у міжнародному стажуванні за програмою підвищення кваліфікації 

«Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»

Організатори: Фундація «Зустріч» (Польща), Ягеллонський університет, кафедра Польсько-Українських Студій (Польща), громадська організація «Соборність» (Україна), Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна).

Форма навчання: дистанційна (платформа Zoom, Google Classroom).
Дата проведення: з 11 вересня по 17 жовтня 2021 р.
Реєстрація: до 09 вересня 2021 р.
Програмою передбачено: 180 год / 6 кредитів ECTS.

Організаційний внесок: 105 zl. (750 грн).

Якісно організована проєктна діяльність у закладах вищої освіти відкриває нові можливості щодо покращення інфраструктури та впровадження новітніх технологій в освітній процес, тому міжнародне стажування спрямоване насамперед на активізацію цієї роботи, набуття слухачами необхідних компетентностей та практичного досвіду написання власних проєктів, які можуть бути подані на отримання фінансування до міжнародних організацій і фондів.

Сертифікат та додаток до сертифіката (в електронному форматі) отримають учасники, які вдало пройшли стажування, виконали передбачені програмою завдання і підготували власний освітній проєкт (може бути індивідуальний або колективний). У сертифікаті буде зазначена як загальна тема стажування, так і тема розробленого проєкту.

Програма мiжнародного стажування