Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої дитини»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОДА
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ М. В. ОСТРОГРАДСЬКОГО
ВІДДІЛ ОСВІТИ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ,
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ, ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРИШИБСЬКА ЗОШ І‑ІІІ СТУПЕНІВ

XІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Проектування розвитку та психолого‑педагогічного супроводу обдарованої особистості»

14–15 травня 2019 року

с. Пришиб Кременчуцького району Полтавської області

Присвячено 90-річчю від дня народження українського педагога і психолога, академіка НАПН України – Олександра Васильовича Киричука

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої дитини» що буде проведена на базі ЗОШ І‑ІІІ ступенів Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Наукова тематика конференції охоплює такі проблеми (але не обмежується ними):

 • психолого-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників освітнього  середовища в хмарному-сервісі «Універсал-онлайн»;
 • підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти;
 • комплексна психолого-педагогічна  діагностика та супровід розвитку обдарованості з використанням інформаційних технологій;
 • соціалізація обдарованої особистості у віртуальному середовищі;

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, у тому числі, закладів післядипломної педагогічної освіти; керівники освітніх організацій та навчальних закладів; практичні психологи, науковці та педагогічні працівники, студенти, аспіранти, докторанти, здобувачі.

Реєстрація учасників – 14 травня 2019 р., з 9.00 год. до 10.00 год., Пришибська ЗОШ І‑ІІІ ступенів, за адресою: вул. Центральна, буд. 19, с. Пришиб Кременчуцького району Полтавської області.

Відкриття конференції – 14 травня 2019 року о 10.00 год.

форми та Умови участі

 1. 1.   Очна участь у конференції ( виступ з доповіддю або участь у обговоренні) – безкоштовна! (без надання матеріалів конференції)

* Увага! За бажанням, учасник конференції може замовити матеріали конференції:

 • програма конференції – вартість 25 грн.
 • сертифікат учасника конференції – вартість 25 грн.
 • збірник матеріалів конференції, електронний варіант на CD-диску – вартість 50 грн.
 • збірник матеріалів конференції, паперовий варіант – вартість 150 грн.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок сторони, яка відряджає

Про необхідність резервування готелю прохання повідомити до 10 травня 2019 р.

 1. 2.   Заочна – включення доповіді в програму заходу та розміщення публікації в збірнику матеріалів конференції. Вартість заочної участі – 200 грн. (включає: розміщення публікації, програму конференції – 1 примірник, збірник матеріалів конференції, роздрукований варіант – 1 примірник, сертифікат учасника, не включає: витрати на поштову пересилку). Вартість заочної участі сплачується на рахунок Організатора на підставі договірних документів, які буде надіслано на електронну адресу учасника після подання Заявки на участь.

Для участі у роботі конференції необхідно до 6 травня 2019 р. надіслати на електронну адресу 2275423@ukr.net (тема листа – «Конференція_Пришиб») за формою, що додається (на кожного учасника окремо):

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ»

Прізвище, ім'я та по батькові

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Посада

 

Назва навчального закладу, установи, організації

 

Контактний номер телефону

 

Е-mаіl

 

Форма участі :

необхідне залишити

ОЧНА

–    виступ з доповіддю
–    участь у обговоренні (без доповіді)

Додатково замовляю (проставити кількість)

-     програма конференції / 25 грн.

 

сертифікат учасника / 25 грн.

 

збірник матеріалів на CD-диску / 50 грн.

 

збірник матеріалів роздрукований / 150 грн.

 

ЗАОЧНА/ 200 грн.

Назва доповіді/статті

 

Потреба у готелі

Відмітка (так / ні)

Даю згоду на друк матеріалів та використання моїх персональних даних

Дата

Підпис

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези – обсягом до 5 сторінок, статті –  обсягом до 10 сторінок надсилати до 06.05.19 р. на електронну адресу: 2275423@ukr.net з темою листа «Публікація. Конференція_Пришиб».

Вимоги до оформлення тез та статей: формат сторінки А4, поля (всі) 2,0 см, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,15; праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, під ними науковий ступінь, вчене звання, посада та назва організації, установи/навчального закладу, населений пункт, електронна адреса автора, курсивом; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку анотація та ключові слова російською та англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел; посилання у тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках).

Матеріали в збірнику конференції будуть друкуватися у авторській редакції.

РОЗМІЩЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ

Увага! Учасники конференції, також можуть розмістити свою публікацію в науково-методичному журналі «Освіта та розвиток обдарованої особистості» (Свідоцтво: серія КВ № 19047-7837Р). Вартість 1 сторінки А4 (коректорського варіанту) –40 гривень.

Для розгляду питання про публікацію статті в фаховому виданні необхідно надіслати на електронну пошту 2275423@ukr.net з темою листа «Публікація у фаховому журналі» наступне:

 • статтю;
 • відомості про авторів;
 • рецензію з завіреним підписом від фахівця в даній галузі з вченим ступенем;
 • фото автора.

Обсяг наукової статті:

 • магістрам, аспірантам – 6–12 сторінок;
 • докторантам – 15–20 сторінок.

Рукописи проходять рецензування редакційною колегією, за результатами якого приймається рішення про доцільність публікації статей або необхідності їх доопрацювання авторами, враховуючи зауваження.

Статті, що не відповідають наведеним вимогам, до розгляду не приймаються.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Інститут обдарованої дитини НАПН України вул. Артема, 52-д, Київ, 04053

Контакт з проблематики конференції:
Киричук Валерій Олександрович – моб. 066-662-4-161

Контакт з організаційних питань та розміщення публікацій:
Валентина Шульга – р. (044)481-27-16, моб. 067-729-94-01, 2275423@ukr.net

Організаційний комітет приймає заявки на проведення в рамках конференції: майстер-класів, презентацій, круглих столів, семінарів тощо.

Чекаємо на Ваші заявки до 06.05.2019 р.