Запрошуємо взяти участь Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності»

Міністерство освіти і науки України
Департамент професійної освіти
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області
Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей

         

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності», 
яка відбудеться 25 квітня 2018 року о 10.00 на базі 
Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею Дніпропетровської області.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

Секція 1. Педагогічні умови підготовки конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти.

Секція 2. Якість професійної освіти та виклики впровадження компетентнісного підходу.

Секція 3.  Підготовка конкурентоздатного фахівця у вітчизняному та зарубіжному досвіді.

Секція 4. Управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти.

Запрошуємо до участі науковців, директорів, заступників директора, методистів, педагогічних працівників закладів професійної освіти, а також інших зацікавлених осіб.

Форми участі у конференції:

очна, заочна, онлайн (платформа  25 квітня 2018 року з 10.00 до 14.00).

Умови участі у конференції:

Просимо вас надіслатидо 01 квітня 201року на електронну адресу конференції metodistkpgtl@ukr.net:

-       заявку на участь у конференції за наданою формою (додаток 1);

-       статтю, оформлену згідно з наданим зразком (додаток 2).

Файли назвати за прізвищем першого автора (наприклад, Кобзар_заявка.doc; Кобзар_стаття.doc).

Учасники конференції отримають програму конференції та сертифікат учасника.

Матеріали конференції будуть розміщені з 30 квітня 2018 року на сайті за адресою: www.kpgtl.dp.ua в «Електронному збірнику матеріалів конференції» (у форматі PDF).

Замовлення щодо друкованого збірника матеріалів конференції розглядаються окремо.

Робоча мова конференціїукраїнська.

Вимоги до статті у збірник матеріалів конференції

Статті обсягом від 3 до 7 сторінок надсилати до 1 квітня 201року на електронну адресу: metodistkpgtl@ukr.net  з поміткою «Конференція».

Вимоги до оформлення статті: формат сторінки А4, поля (всі) 2 см, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, під ними назва навчального закладу/установи, організації, населеного пункту курсивом; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку анотація та ключові слова українською мовою курсивом із вирівнюванням по ширині.

Після основного викладу матеріалу тексту статті обов’язково подати список використаної літератури, оформлений за правилами бібліографічного опису (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.). Список використаної літератури подавати за алфавітним порядком, а посилання на неї у тексті робити у квадратних дужках за таким зразком: [5, с.175] - перша цифра - порядок джерела в списку літератури, а друга - номер сторінки. Слово ЛІТЕРАТУРА друкувати через один рядок після основного тексту (великими напівжирними літерами по центру).

Просимо розрізняти тире (-) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

За зміст поданих матеріалів несуть відповідальність автори.

Контакти оргкомітету:

1)    Музика Оксана Леонідівна, методист Криворізького  професійного гірничо-технологічного ліцею (тел.: (063) 570-35-55; (068) 567-43-69).

2)    Бахмацька Марина Василівна, заступник директора з навчальної роботи Криворізького  професійного гірничо-технологічного ліцею (тел.: ( 097) 253-33-43).

3)    Стойчик Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею (тел.: (097) 498-31-34).

Адреса організаційного комітету:

50015,  Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Елістинська, буд. 1л.

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей.

Додаток 1

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
науково-практичної конференції
«Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності»
25 квітня 2018 року м. Кривий Ріг

 

Прізвище, ім’я та по батькові

                                                                                               

Науковий ступінь, вчене звання

 

Назва навчального закладу, установи, організації

 

Посада

 

Область, місто

 

Контактний номер телефону

 

Е-mаіl

 

Напрям роботи конференції

 

Назва доповіді/статті

 

 

             Дата                                                                                                                          Підпис