ЗАПРОШУЄМО ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС БАКАЛАВРА НА ЗУСТРІЧ З РЕКТОРОМ КИРИЧЕНКО М.О.

Шановні здобувачі вищої освіти ОС бакалавра 4-го курсу

денної та заочної форм навчання!

Запрошуємо Вас на зустріч із ректором ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Кириченко М.О., яка відбудеться 07 червня о 16.30 в онлайн форматі на платформі ZOOM за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/84220038045?pwd=UmZ0QUtZY210MWVUaTRuUkRPNENSQT09
Ідентифікатор конференції: 842 2003 8045
Код доступу: 070622

Програмою зустрічі передбачено:

  • Виступ ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Кириченко М.О.
  • Ознайомлення здобувачів ОС бакалавра з Правилами прийому для здобуття вищої освіти в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2022 році щодо вступу на ОС магістра.

Спікер – відповідальний секретар Приймальної комісії Драгунова В.В.

  • Ознайомлення здобувачів ОС бакалавра з вимогами та критеріями до написання мотиваційного листа.

Спікер – професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту Ковтун О.А.

  • Про підготовку до магістерського тесту навчальної компетентності.

Спікер – завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Бурлаєнко Т.І.

  • Презентація освітньо-професійних програм підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Університету.

Спікери – гаранти освітніх програм кафедр: економіки, підприємництва та менеджменту; публічного управління і проектного менеджменту; психології та особистісного розвитку; педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти.

  • Про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ДЗВО «УМО».

Спікер – проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Муранова Н.П.

Крокуємо до успіху разом!