ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відбудеться 

21 грудня 2016 р. о 14.00 

 в актовій залі Університету.

 

                      Вчений секретар                                                                                                     А. А. Вініченко