НАБРАЛО ЧИННОСТІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (11 ЛИПНЯ 2019 Р. № 977)

8 липня 2019 року за № 880/33851 у Міністерстві юстиції України зареєстровано нове Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Це Положення визначає основні…

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» видано сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №535 від 24.04.2019р. «Про затвердження рішення Акредитаційної комісії»  (протокол №135 від 18.04.2019р.), ДВНЗ «Університет менеджменту…

Розпочала роботу експертна комісія

У  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ, відповідно до наказу Міністерства науки і освіти України «Про проведення акредитаційної експертизи»  №234–л від 05.04.2019 р.…

Набрала чинність постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 Постанова КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187"

Уряд затвердив нову редакцію Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. Документом передбачається: переоформлення ліцензії при збільшенні ліцензованого обсягу; встановлення строків набрання…

У МОН України відбувся семінар з питань проходження акредитаційної експертизи

Начальник відділу ліцензування та акредитаціїї Л.М. Трухан 21 березня 2018 року брала участь у семінарі з питань проходження акредитаційної експертизи, який було організовано МОН України.  Учасникам семінару надали…

Повідомлення МОН УКраїни

До уваги закладів вищої освіти! У зв'язку із набранням чинності 28 вересня 2017 р. Законом України «Про освіту» від 05 вересня 2017 р. № 2145-VІІІ, Міністерство освіти і науки України повідомляє…

ЛІЦЕНЗУВАННЯ НОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО»

Ліцензійною комісією Міністерства освіти і науки України (наказ від 21.07.2017 №160-л) прийнято рішення надати ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ліцензію на освітню діяльність на другому…

Акредитаційна комісія України повідомляє

Акредитаційна комісія України повідомляє, що з 01 вересня 2017 року набирають чинності кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальностями, за якими на момент…

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»

Випускова кафедра психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» завершила процедуру проходження акредитації напряму…

УСПІШНЕ ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА»

Випускова кафедра державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» завершила процедуру проходження акредитації…

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» І «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ» УСПІШНО ПРОЙШЛИ АКРЕДИТАЦІЮ

Випускова кафедра економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» завершила процедуру проходження акредитації…

Спеціальність «Управління проектами» успішно пройшла акредитацію

Випускова кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  завершила процедуру проходження акредитації спеціальності «Управління…

АКРЕДИТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХОЛОГІЯ»

Випускова кафедра загальної та практичної психології Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  завершила процедуру проходження акредитації зі спеціальності «Психологія». Акредитаційною…

Уряд України затвердив Ліцензійні умови впровадження освітньої діяльності.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року  № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»  встановлює вимоги щодо  провадження…

Університет менеджменту освіти оголошує набір слухачів на підготовчі курси із загальноосвітніх предметів!

За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії від    24 липня 2015 року, протокол №118 Державному вищому навчальному закладу «Університет менеджменту освіти» надано ліцензію…

Збільшено ліцензований обсяг набору на спеціальність «Психологія» ступеня «магістр»

За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії від    24 липня 2015 року, протокол №118 збільшено ліцензований обсяг Державному вищому навчальному закладу «Університет менеджменту…

Щодо строку дії ліцензії

Міністерство освіти і науки України листом від 24.07.2015 інформує, що відповідно до пункту 6 статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02 березня 2015 року № 222-VIII…

В Україні затверджено перелік 27 галузей знань та 114 спеціальностей.

29 квітня 2015 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову  № 266 " Про затвердження переліку галузей знань і cпеціальностей, за якими здійснюється  підготовка здобувачів вищої освіти". Ця постанова набирає…

надання ліцензії на підготовку магістрів спеціальності «Управління проектами»

Під головуванням Міністра освіти і науки України Сергія Квіта 27 січня 2015 року відбулося чергове засідання Акредитаційної комісії. На засіданні було розглянуто питання та ухвалено рішення…