Збірник магістерських робіт "Студентський альманах"

У збірнику подано статті, що багатоаспектно висвітлюють теоретичні і методологічні проблеми управління навчальним закладом, психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців,  зокрема питання розвитку управлінської компетентності керівника навчального закладу, навчально-пізнавальної активності майбутніх фахівців, управління формуванням сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі та методичною і виховною роботою в навчальному закладі, використанню освітніх технологій у навчально-виховному процесі ВНЗ, розкрито особливості виникнення та розв’язання конфліктів у різних соціальних інституціях, організації самостійної роботи студентів, розвитку психологічної культури педагогів тощо.

Статті включались до альманаху на основі конкурсного відбору, основними критеріями якого були актуальність теми та наявність елемента творчості, наукової новизни. Лише відповідність статті вищезгаданим вимогам дає можливість стати співавтором даного видання.

КАТАЛОГ ВИДАНЬ