Простір арт-терапії (1) 2010

Простір арт-терапії (1) 2010

ЗМІСТ:

Творча розмаїтість простору арт-терапії: нові натхнення

(Бреусенко-Кузнєцов О.)...................................................................................... З

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРОСТОРИ ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ

Антонець М. Лялькотерапія як один з методів виховання ду-
ховних приорітетів у дитини............................................................................... 4

Вознесенська О. Драматерапія стосунків подружжя як метод
дослідження змістів сімейного несвідомого................................................... 12

Злочевська Л. Арт-технології: символи та їх застосування у
професійному самовизначенні учнівської молоді........................................ ЗО

Костевич (Грудій) В. Систематизація досвіду застосування
контактної імпровізації як засобу ТРТ............................................................. 38

Мова Л. Моторні поля як можливість гармонійного розвитку
особистості.............................................................................................................. 47

Плетка О. Образ професії в уявленнях фахівців

соціальної сфери.................................................................................................... 57

ПРАКТИКА АРТ-ТЕРАПІЇ, АВТОРСЬКІ МЕТОДИКИ ТА КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

Бреусенко-Кузнєцов О. Дослідження Лабіринту. Частина 1.
Передісторія Лабіринту (Міфодраматерапія)............................................... 62

Логвіна-Бик Т. Арт-терапевтична техніка «Міст» у роботі з
клієнтами................................................................................................................. 78

Прейс І. Використання карт «Морена» О-жанру в
арт-терапевтичній роботі.................................................................................... 88

Скнар О. Проективні методи в дослідженні політичних став­лень молоді: досвід застосування методу незакінчених речень.. 96

Титаренко О. Ландшафтний тренінг............................................................. 106