Простір арт-терапії (1) 2014

Простір арт-терапії (1) 2014

ЗМІСТ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Андрейчин С. Досвід застосування методики «Арт-терапевтичні кали формальних елементів» з дітьми підліткового віку    …………………………………………………4

Бреусенко-Кузнєцов О. Дивергенція типів науковості у психології (до питання про науковість арт-терапевтичних підходів)……………………………………………..…. 9

Борейчук І. Механізми функціонування метафоричних асоціативних карт у психологічному консультуванні …………………………………………………...…...14

Брюховецька О. Методика використання арт-терапевтичних технологій   в   процесі   особистісно-орієнтованої   підготовки майбутніх психологів …………………..…...20

Вознесенська О., Сидоркіна М. Використання арт-терапевтичних технологій в сімейної медіаосвіти: сучасні ресурси медіа  ………………………………………………..…...24

Волкова Л, Єщенко Н. Мистецькі прийоми антропософської.терапії  ………………28

Гаврилюк С. Використання методів арт-терапії у навчально виховному процесі закладу освіти   ………………………………………………………….……………………….....31

Глущенко Л. Астропсихологічна діагностика — основа для застосування арт-терапевтичних методик  ……………………………………………………………….…35

Гусєв А. Толерантність до невизначеності як чинник формування професійної ідентичності майбутнього психолога …………………………………………………...40

Зайцев С, Панова І. Арт-терапія у діагностиці та лікуванні соматичних розладів ….43

Залеська Р. Використання арт-терапії у соціальній роботі з наркозадежною молоддю        …………………………………………………………………………………………….…48

Інжиєвська Л. Особливості застосування арт -технологій в освітньому просторі .….50

Качуровська О. До проблеми використання інформаційно-комунікаційних  технологій в корекційному навчанні дітей з особливими освітніми потребами         ……………….…..55

Коробанова О. Образ як засіб трансляції впливу у груповій взаємодії ………………58

Лушин П. Зкофасилітація, позитивна і традиційна психологія:співвідношення …….59

Маланіевська Г. Застосування музичної терапії у системі дошкільної та початкової шкільної мистецької освіти ……………………………………………………………….61

Маншнлін О. Методологія творчості Мерса Каннінгсма. Роль глядача ……………...64

Мова Л.  Терапія експресивними мистецтвами  (ехргеssive агtstherapy): від практики до теорії ………………………………………………………………………………………..68

Папета О. Арт-терапевтичний навчальний курс «Театральна майстерня Радості» ….71

Плетка  О. Особливости  арт-терапевтичної  роботи  у гомогених групах (тенденції взаємодії, можливості та прояви ідентичності) …………………………………………75

Подкоритова Л. «Театральна майстерня радості». Застосування  методів  арт-терапії у викладанні  дисципліни   «Основи психокорекції з практикумом» ……………………77

Прянічнікова О., Терешук Л. Вивчення уявлень дошкільнят про моральні якості за допомогою арт-терапії ……………………………………………………………………. 81

Савінов В. Вуличний плейбек-театр у політично забарвлених умовах: аналіз експериментальних перформансів ………………………………………………………..87

Сергієнко І. Застосування методики «Трансформація образу травматичної   ситуації»   в   процесі   надання   психологічної допомоги ……………………………………………..91

Смотрицький А. Дозвіллєво-танцювальні практики як сфера застосування арт-терапевтичних технологій ………………………………………………………………….95

Старовойтов А. Механізми та феномени арт-терапії  ……………………………………99

Титова К. Сторітеллінг як арт-практика подолання страху  …………………………….102

Хіля А. Підготовка дітей з функціональними обмеженнями до самостійного життя засобами арт-терапії ………………………………………………………………………104

Холекса М, Арт-терапія в освіті ………………………………………………………….108

Чаусова Т. Використання арт-терапіі в психолого-педгогічному супроводі освітнього процесу ……………………………………………………………………………………..112

Чорна Л. Рольова взаємодія в групі з використанням арт-терапевтичних технологій: від суб 'ективного до об' активного ………………………………………………………….115

Szulc W. Artterapia – praktyka – teoria – edukacja ………………………………………117

Шульц В. Художня терапія — практика - теорія - освіта ……………………………….123

 

ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ

Бреусенко-Кузнецов О. «Герр Маннеліг»: уроки середньовічної балади  ……….130

Вознесенська    О.    Системні    структурні    розстановки    в арт-терапії: пошук ресурсу для змін ……………………………………………………………………….135

Волкова Л. Динамічне малювання  …………………………………………………..138

Галіцина Л. Робота і стрес. Робота як ресурс, як джерело натхнення …………….139

Голубєва О., Обухова Н. Маріонетка: іллюзія вибору …………………………….. 139

Гундертайло Ю. Непотріб: історія одного прибирання …………………………….143

Деркач О. Психокорекційна робота з внутрішнім образом «Я - мама» («Я - тато») як запорука гармонізації дитячо-батьківських стосунків та підготовки до усвідомленого батьківства ……………………………………………………………………………...144

Заболотна Н. «Жива скульптура» сімейного життя ………………………………...145

Костевич В. Тілесне дослідження стосунків ………………………………………...146

Лазоренко Б. Театр спонтанності як технологія оптимізації практик особистісного життєконструювання …………………………………………………………………...147

Ленів 3., Призванська Р. Ресурсність музикотерапії в психокорекції дітей із особливими потребами …………………………………………………………………151

Макуріна Є. Мандала терапія. Метод Магі@Тезt (Маndala assessment research anstrument:) у тестуванні стану людини та терапевтичні можливості методу у кризових станах ……………………………………………………………………………………153

Мова Л. Танок в ім'я буття ……………………………………………………………..158

Morozova-van Steenis J. To be yourself in presence of the other authentic movement as a practice of embodied intersubjectivity …………………………………………………160

Морозова-ван   Стейнис Ю. Быть  собой  в  присутствии другого. Аутентичное движение как практика воплощенной интерсубьективности ……………………….161

Назаревич В. Малюнок як метафоричний образ особистої історії клієнта ………..162

Назаренко   Т.   Використання   арт-терапевтиних   методик в роботі з постраждалими в час масових протистоянь …………………………………………………………….165

Папета О. Театр для малят. Театральна майстерня радості …………………………168

Плетка О. Шлях до себе або як уявне стає реальним ………………………………..169

Подкорнтова Л. Методика «Мої руки» ………………………………………………..170

Прянічнікова О. Життя у русі чи «Вічний двигун» …………………………………..171

Пригунов Г. «Ти покараний/а - стань у куток або Ніколи не заганяй себе в кут» …176

Скибицька Ю. «Розпочати рух ... з тілесного ресурсу». Робота із формуванням терапевтичного запиту методами арт-терапії та бодинамічного аналізу тіла …….178

Скнар О. «Танок» стосунків (арт-терапія) ……………………………………………180

Смотрицький   А.,   Швець   В.   Арт-терапевтичні   техніки у дозвіллєво-танцювальних практиках ………………………………………………………………184

Старовойтов А. Взаємодія та границі контакту в арт-терапії. Старияіна О. Розвиток навичок емоційної компетентності методами арт-терапії у реабілітаційному процесі       …………………………………………………………………………………………….185

Тамакова Т. Робота з емоційними станами ……………………………………………188

Халекса М. Музика-рух-слово-театр у праці з несміливими і сором'язливими дітьми   …………………………………………………………………………………………….190

Чаплииська Ю. Робота з образою ……………………………………………………..191