Простір арт-терапії (2) 2011

Простір арт-терапії (2) 2011

ЗМІСТ

Творча багатомірність простору арт-терапії триває

(Бреусенко-Кузнєцов О.)...................................        З

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРОСТОРИ ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ

Павлік Ю. Кінестетична емпатія як здатність чуттєво-тілесного

віддзеркалення.............................................................       4

Подкоритова Л. Багатовимірність арт-терапії як професійного

буття психолога.........................................................................       14

Сидоркіна М. Можливості та обмеження гармоиізувального по­тенціалу спільної художньої творчості сім'ї у сімейній арт-

терапевтичній студії.............................................

Скнар О., Гундертайло Ю. Використання ресурсів арт-терапії

для розвитку тендерної чутливості молоді.................                33

Чаплинська Ю. Аналіз комплексного феномену масової куль-
тури саги «Сутінки»: символіко-міфологічний рівень................      46

Чорна Л. Використання рольових метафор як засобу експрес-
дослідження ідентичності особистості...........................        62

ПРАКТИКА АРТ-ТЕРАПІЇ, АВТОРСЬКІ МЕТОДИКИ ТА КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

Бреусенко-Кузнєцов О. Дослідження лабіринту. Частина 3:

Проходження лабіринту (казкотерапія)..........

Вознесенська О. Тіло в театрі або Театр тіла...............

Назаренко Т. Дослідження нарцисичної травми на прикладі каз-
ки Г. X. Андерсена «Снігова королева».....................................      108

Плетка О. Використання арт-методів при роботі з проблемою

ідентичності (на прикладі жіночих груп)..........

Реброва К. Робота з папером - арт-терапевтичний ресурс.........................

Сталиик В. Використання метафори води як стихії почуттів у
практиці арт-терапії....................................     133