ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 2’2015 (37)"

ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 2’2015 (37)"

Післядипломна освіта в Україні № 2’2015 (37)

Головний редактор
В. В. Олійник — д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України.

Заступники головного редактора:
Л. М. Сергеєва — д-р пед. наук, проф.; Н. В. Любченко — канд. пед. наук.

Науково-редакційна рада:
В. Олійник (голова) — д-р пед. наук, проф., академік НАПН України; В. Андрущенко — д-р філософ. наук, проф., академік НАПН України; В. Биков — д-р техн. наук, проф., академік НАПН України; О. Бондарчук — д-р психол. наук, проф.; С. Дровозюк — канд. пед. наук, доцент; В. Зелюк — канд. пед. наук, доцент; А. Зубко — канд. пед. наук, проф.; Р. Зуб’як — канд. пед. наук, доцент; Л. Карамушка — д-р психол. наук, проф., член-кор. НАПН України; Н. Клокар — д-р пед. наук, проф.; П. Лушин — д-р психол. наук, проф.; В. Маслов — д-р пед. наук, проф., почесний академік НАПН України; Л. Покроєва — канд. пед. наук, доцент; Н. Протасова — д-р пед. наук, проф.; М. Романенко — д-р філос. наук, проф.; З. Рябова — д-р пед. наук, доцент; Т. Сорочан — д-р пед. наук, проф.; Н. Чепурна — канд. пед. наук, доцент; Є. Чернишова — д-р пед. наук, проф.; В. Яковець — д-р фіз.-мат. наук, проф.