Журнал "Післядипломна освіта в Україні" 19

Журнал "Післядипломна освіта в Україні" 19

Назва: Журнал "Післядипломна освіта в Україні" №2 2011 (19)

Свідоцтва про держреєстрацію - Серія КВ, №4286, (№2.-2011.)

ЗМІСТ

 

О. Бондарчук

Особливості вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти................................................................................................... З

А. Москальова

Особливості психологічної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо подолання професійних криз в умовах післядипломної педагогічної освіти... 6

Т. Пушкарьова

Розвиток інформаційної компетентності учнів і вчителів у процесі впровадження нових моделей навчання...................................... 11

Л. Хоружа

Етична компетентність педагогічного працівника у контексті компетентнісно спрямованої освіти............................................ 14

Компетентнісний підхід:
теорія та практика післядипломної педагогічної освіти

Л. Ващенко

Наукові ідеї та положення інноваційного
розвитку післядипломної педагогічної освіти................................................ 16

В. Яковець

Інформатизація післядипломної педагогічної освіти: тенденції і перспективи........................................................................................ 20

Н. Клокар

Основні напрями та перспективи розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів регіону.................................. 22

В. Солодков

Орієнтація педкадрів України на Європейські соціальні цінності: стан, проблеми....................................................................................................... 29

А. Чміль

Інноваційні моделі навчання в системі підвищення кваліфікації ... 33 Г.

Кільова 

Історія створення та удосконалення системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (1803-1991 рр.)..................................... 38

С. Лавриненко

Диференціально-психологічний аналіз професійної самосвідомості вчителів гімназії........................................................................ 43

В. Пуцов

Вчити дорослих по-дорослому.......................................................................... 49

Л. Лісіна

Система підготовки вчителя до конструювання навчальних технологій у післядипломній педагогічній освіті........................................... 51

С. Зінченко

Практичні заняття як дієва форма навчання методистів.......................... 55

Н. Денисенко

Аналітико-інформаційне забезпечення управління системою
фізичного виховання дітей і учнів у навчальних закладах освіти............ 58

Якухно

Організаційно-методичні аспекти застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у підвищенні кваліфікації педагогічних

Лапшина

Створення розвивального віртуального середовища для дітей з особливими потребами................................................................. 63

О. Захарчук

Уроки літератури рідного краю в контексті шкільного курсу вивчення української літератури в школах Запорізького краю .. 65

С. Гузенков

«історія рідного краю»: досвід десяти років викладання регіонального курсу.............................................................................................. 68

В. Базелюк

Ціннісний портрет керівника навчального закладу..................................... 71

В. Маслов

Управлінське рішення в системі керівництва навчальними закладами................................................................................................................ 75

Е. Павлютенков

Методологические основьі управлення образовательньїм учреждением....................................................................................................... 80

Л. Пуховська

Перспективи розвитку східноєвропейського партнерства в педагогічній освіті............................................................................................... 83

В. Штанова

Проблема компетентного працівника в зарубіжній педагогіці .. 88