Освітній кластер «Бюро успішних кар’єр»

Шановні колеги!

Освітній кластер «Бюро успішних кар’єр» створено як альтернативну модель професійного розвитку керівників галузі освіти. Освітній кластер – сукупність суб’єктів освітньої, наукової, господарської, громадської  діяльності (вітчизняні та зарубіжні формальні та неформальні організації  різних сфер впливу й рівнів підпорядкування), які добровільно об’єднуються в єдину організаційну структуру, зберігаючи статус юридичних осіб,  знаходяться у взаємозв’язку і взаємозалежності з метою створення умов для успішного професійного зростання керівників і педагогічних працівників галузі освіти.

Ядром освітнього кластеру є кафедра публічного управління та менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України як складова Українського відкритого університету післядипломної освіти (що функціонує у межах громадської організації «Консорціум закладів ППО України») і регіональні заклади ППО як члени вище згаданої громадської організації, їхні кафедри управління освітою, навчально-методичні кабінети, окремі науково-педагогічні працівники у компетенції яких питання професійного розвитку, ПК керівників закладів освіти. Такий підхід забезпечить об’єднання зусиль для створення значної кількості навчальних модулів із сучасним контентом, що можуть пропонуватися потенційним слухачам освітнього кластеру: керівникам закладів освіти, новопризначеним керівникам закладів освіти,  керівникам управлінь/відділів освіти РДА, ОТГ, міськвиконкомів і зорієнтовані на максимальне задоволення їхніх різнопланових запитів. Система заявок дасть можливість побачити перелік тих модулів, що користуються найбільшим попитом, а зворотній зв'язок зорієнтує розробників на проблеми, що потребують висвітлення і подальших розробок.

Викладання на курсах ПК будуть забезпечувати не лише провідні українські та європейські вчені-практики, науково-педагогічні працівники закладів ППО і вищої школи, але й визнані та успішні керівники закладів освіти, місцевих органів управління освітою. Навчання передбачає очну, дистанційну та он-лайн форми. По закінченню навчання за конкретним модулем слухач отримує сертифікат, а пройшовши навчання за п’ятьма модулями (150 год.) отримує посвідчення  державного зразка про ПК.

Професійний розвиток керівників закладів освіти і місцевих органів управління освітою забезпечить також запропонована у рамках освітнього кластеру супервізія як сучасна форма науково-методичної підтримки діяльності закладів освіти та їхніх керівників, управлінців системи освіти місцевого рівня, що передбачає консультування, наставництво, моніторинг та експертизу стану освітньої чи управлінської діяльності тощо.

Стажування керівників закладів освіти і місцевих органів влади за кордоном і в Україні забезпечить вивчення кращих управлінських практик закладів освіти країн-членів ЄС, розкриє актуальні проблеми розвитку європейської освіти, створить умови для обміну досвідом, розширить можливості участі керівників місцевих органів управління освітою і навчальних закладів у різноманітних проектах, що реалізуються в Україні за кошти ЄС.

Шановні колеги! Послуги Освітнього кластеру «Бюро успішних кар’єр» –  це не лише альтернативна модель ПК, де ви можете обрати ті теми, які цікаві саме вам і вибудувати індивідуальну освітню траєкторію. Завдяки спільним зусиллям провідних українських і зарубіжних вчених-практиків, викладачів, керівників-лідерів ви зможете розширити горизонти співпраці з колегами України і зарубіжжя, розкрити ваш творчий потенціал для освітянської  спільноти, зробити  успішною вашу управлінську кар’єру.