Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук МІРОВСЬКОЇ МАРІОЛИ на тему «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ НА ОСНОВІ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ»